Gebruiksvoorwaarden

Door deze website te bezoeken gaat de gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Overname van de gegevens uit deze lijst kan enkel voor de eerste drie gerangschikten en mits als bronvermelding de actieve internetlink: www.derijkstebelgen.be. Binnen normaal journalistiek werk over één van de Rijkste Belgen kan de plaats op de ranking en het vermogen worden vermeld mits als bronvermelding: www.derijkstebelgen.be. Elke andere overname van deze lijst, al dan niet gedeeltelijk of in een andere vorm, is niet toegestaan en zal aanleiding geven tot een schadevergoeding van minstens 5.000 euro, excl. BTW.

Refund Policy abonnement De Rijkste Belgen PremiumBij het aangaan van een abonnement op “De Rijkste Belgen Premium” kan u 14 dagen nadenken over uw aankoop. Als het abonnement niet aan uw wensen voldoet, kan u het binnen 14 dagen zonder kosten opzeggen via info@derijkstebelgen.be. Wij  betalen u dan uw abonnementskosten terug.

Privacy Policy abonnement De Rijkste Belgen Premium

We stellen uw privacy op prijs. Alle gegevens worden enkel gebruikt voor interne verwerking en worden niet doorgegeven of doorverkocht aan derden. Hebt u hieromtrent vragen, contacteer ons dan op info@derijkestebelgen.be.

Delivery Policy abonnement De Rijkste Belgen Premium

Vanaf het moment dat uw betaling is ontvangen, ontvangt u al onze Premium Nieuwsbrieven. Er wordt minstens één Premium Nieuwsbrief per werkdag uitgestuurd (niet op zaterdag en zondag, niet op feestdagen). Wanneer er per dag meer dan één Premium Nieuwsbrief wordt uitgestuurd, kan dat geen aanleiding geven om dit dagelijks te eisen. Wanneer u een Premium Nieuwsbrief ontvangt, kan u die enkel gebruiken conform uw abonnementsvoorwaarden.