Familie Périer-D’Ieteren [20]

Vermogen € 1 813 506 588
Gekend als D'Ieteren
Activiteit Auto import en distributie
Inplanting Brussel
Tendens Stijgend
Huidige positie 20


In 2014 zette Maurice Périer een stap terug als vice-voorzitter van de autoverdeler D’Ieteren. Périer, die de leeftijdsgrens van 75 jaar had bereikt, is gehuwd met Catheline D’Ieteren, de zus van Roland D’Ieteren en meteen de sterke man van de invoerder van Volkswagen en Audi in België. Binnen D’Ieteren werd Maurice Périer opgevolgd door zijn zoon Olivier, die meteen de zevende generatie vertegenwoordigt. Zijn familie controleert 25 procent van de groep tegenover iets meer dan 32 procent voor Roland D’Ieteren.

Catheline D’Ieteren is van opleiding kunsthistorica. Ze was hoogleraar en nu ereprofessor in haar discipline aan de Franstalige Brusselse universiteit ULB. Ze verwierf academische faam als experte in de restauratie en de bewaring van kunst en als specialiste in de Vlaamse schilderkunst uit de 15de tot de 17de eeuw. Met haar gezin richtte ze de Stichting Périer-D’Ieteren op. Die is in de eerste plaats bedoeld is om onderzoek rond kunstgeschiedenis en -behoud te financieren. Dat moet gebeuren in nauwe samenwerking met de ULB en de Koning Boudewijnstichting. De stichting kan breed gaan: van het steunen van seminaries en vorsers tot het helpen aankopen van Vlaamse kunst uit de 15de tot de 17de eeuw.