De familie Wolkonsky-de Rochechouart de Mortemart [455]

Vermogen € 44 974 000
Gekend als Promiris
Activiteit Vastgoed investeringen
Inplanting Ukkel
Huidige positie 455


Het prinselijk geslacht Wolkonsky speelde een belangrijke rol in de laatste decennia van het Russische tsarenregime. Er was onder meer Alexandre Wolkonsky die in 1900 werd benoemd tot kapitein van de Russische stafcavalerie. Hij nam deel aan de campagne tegen de Chinese Boxer-rebellie in 1900-1901. De prins werd in februari 1908 als militair agent naar Italië gestuurd. Hij is de auteur van enquêtes over de staat van de strijdkrachten in Italië. De prins moet na de Russische Oktoberrevolutie in 1917 emigreren. Hij schrijft artikelen in de kranten van Russische emigratie, publiceert politieke analyses en verzet zich tegen de Oekraïense nationalistische bewegingen die door Duitsland worden ondersteund en gefinancierd.

Eén van de nazaten van Alexandre Wolkonsky is prins Cyril Wolkonsky. Die huwt met Laetitia de Rochechouart de Mortemart. Het echtpaar vestigt zich in Ukkel. Cyril Wolkonsky, geboren in 1956, was tot 2011 werkzaam voor BNP Paribas in Frankrijk, waar hij gedurende 30 jaar ervaring heeft opgedaan in de banksector, eerst in de Corporate afdeling, daarna als hoofd van de Syndication afdeling en de Algemene Inspectie voor de financierings- en investeringsbank. Sinds 2011 is hij voorzitter van Iris International SA, de beleggingsmaatschappij die het familiepatrimonium investeert in Private Equity, een vastgoedportefeuille en sedert begin 2017 een vastgoedontwikkelingactiviteit via Promiris. De vastgoedbeleggingen bestaan enerzijds uit een investeringstak in de hotelsector in Europa (meer dan 500 kamers) en Canada (meer dan 2.000 kamers). Anderzijds beheren de aandeelhouders van Promiris een vastgoedportefeuille van ongeveer 55.000 m², verdeeld over kantoren, retail en logistiek ter waarde van ongeveer 100 miljoen euro. Met Promiris wordt een vastgoedontwikkelingsactiviteit aan de portefeuille toegevoegd. Deze nieuwe pijler is gericht op middelgrote vastgoedtransacties met een investeringswaarde van 10 tot 20 miljoen euro. De transacties kenmerken zich door een aanzienlijke rotatiesnelheid wat moet leiden tot een constante waardecreatie. Het is de bedoeling om de komende tien jaar 300 tot 400 miljoen euro te investeren. Maar de familie bezit ook 10 procent van de bio-broodjesketen Exki, voor meerderheid in handen van de familie Dossche. Verder controleert ze ook een kwart van het Waals-Brabantse biotech bedrijf bePharBel.