Familie Callens [213]

Vermogen € 112 677 000
Gekend als Durabrik
Activiteit Bouwgroep
Inplanting Deinze
Tendens Stijgend
Huidige positie 213


Jacques Callens legt in 1966 samen met enkele partners de eerste steen van een bedrijf dat landbouwpanden, kantoren, loodsen en garages bouwt. In de periode 1970-1980 stapt het bedrijf over op prefabwoningen. De naam wordt Durabrik: Dura (Duurzaam) en brik (baksteen). Als eerste bouwbedrijf opent het een kijkdorp. Aan de Belgische kust bouwt het zijn eerste appartementen. Later volgt ook het traditioneel bouwen. Het bedrijf verhuist ook naar Drongen en opent nieuwe kijkwoningen. Rond de eeuwwende kent Durabrik een opmerkelijke groei, zowel op het vlak van woningen als appartementen. Daarnaast ontwikkelt het nu ook bouwgronden. In 1996 nemen Joost en Claudia Callens de leiding van het bedrijf over van hun vader.

Durabrik bouwde in Drongen, naast de E40, een gloednieuw innovatieve hoofdzetel. Dit gebouw moet het dynamische van de groep vertegenwoordigen. “Vanouds is dit een erg traditionele sector, maar de laatste jaren verandert er veel, zo zegt Joost Callens daarover. De strenge regelgeving voor nieuwbouw plaatst de sector voor uitdagingen. Innovatie bleef vroeger vaak beperkt tot materiaalgebruik. Vandaag hebben we een innovatiemanager in dienst. De verhouding tussen bouwkosten en woonkosten verandert. De strengere eisen maken dat de basisinvestering voor kopers groter wordt, maar heeft wel het potentieel om de woonkosten naar beneden te halen.”

In 2011 werd de holding Camino opgericht als koepel boven de ondertussen 12 bedrijven van de groep. Een authentiek leider neemt geregeld afstand en stelt zichzelf in vraag om niet vastgeroest te raken in oude principes en gewoontes, zo leert de website van Camino. Voor zijn 50ste verjaardag legde Joost de ‘Camino’ af, de voettocht richting Santiago de Compostella, om tijd te maken voor zelfreflectie en het terugkeren naar zijn kern. “Deze kern vinden, vormt de sleutel tot een gezond en gelukkig leven, en maakt mensen beter als mens en als leider.” Het relaas van zijn Camino en de inzichten en ideeën die het opleverde, bundelde hij in zijn tweede boek ‘De zoekende leider’. De conclusie van Joost Callens luidt dat leiderschap uiteindelijk neerkomt op liefde. Liefde voor de ander, voor de wereld en voor jezelf die zich vertaalt in dankbaarheid, waardering en verantwoordelijkheid. De bedrijfsleider deelt deze en andere bevindingen in zijn boeken, podcasts en tijdens lezingen.

Het leven van Joost Callens is mee bepaald door zijn zoon Toon, geboren met een hersenletsel dat hem verhindert volledig zelfstandig te wonen. Geconfronteerd met ellenlange wachtlijsten voor een persoonsvolgend budget ontstond de sociale netwerkorganisatie Toontjeshuizen. Zij ontwikkelen onder impuls van Durabrik en Callens samen met een groep mensen met een zorgnood kleinschalige woonprojecten, waarbij de mensen met een beperking zelf kiezen met wie en hoe ze willen samenwonen en welke ondersteuning ze nodig hebben. Het eerste Toontjeshuis werd in 2023 afgewerkt in Boom en biedt plaats aan veertien volwassenen met een beperking.