Familie Croes [605]

Vermogen € 30 102 000
Gekend als Croes
Activiteit Grondwerken
Inplanting Geetbets (Vlaams-Brabant)
Huidige positie 605


‘Croes verzet bergen’, zo luidt de baseline van deze familie. Het bedrijf Croes verzet dan ook letterlijk en figuurlijk bergen. De activiteiten van Croes zijn door de jaren heen aanzienlijk uitgebreid. Waar het bedrijf zich in het verleden concentreerde op simpele grond- en afbraakwerken, gaat dit ondertussen een stap verder met het bouwrijp maken van bedrijfsterreinen waaronder grondsaneringen en het wegvoeren van de vervuilde grond alsook grondstabilisatie. Ook de afbraak van complexe bruggen, wegen en gebouwen behoren tot de activiteiten. Zusterbedrijf Recom staat voor de recyclage van het afval dat uit de afbraakwerkzaamheden voortvloeit. Recom werkt daarbij met vier breekwerven en drie betoncentrales.