Familie Doret [98]

Vermogen € 293 000 000
Gekend als Onbekend
Activiteit Beheer vermogen
Inplanting Vlaams-Brabant
Tendens Stijgend
Huidige positie 98


De familie Doret is via huwelijksbanden verbonden met de familie de Mevius, één van de grote families achter de brouwersgroep AB InBev. Gustave de Mevius, overleden in 1931, had twee kinderen: Jacqueline en Eric. De eerste huwde met Hervé Doret, de tweede met Monique Doret. Het familiale vermogen van de familie Doret wordt nu beheerd door Michel Doret. Deze laatste ligt mee aan de basis van de uitbouw van het netwerk van business angels aan de befaamde Solvay Business School. Dat netwerk buigt zich over startende ondernemers. Ervaren bedrijfsleiders buigen zich daarbij over jonge bedrijven. Voor de rest hult de familie Doret zich in stilzwijgen en discretie.