Christian Dumolin [54]

Christian Dumolin

Vermogen € 652 221 000
Gekend als Koramic
Activiteit Holding en vastgoed
Inplanting Kortrijk
Tendens Stijgend
Huidige positie 54


Na zijn studies economie begint Kortijkzaan Christian Dumolin als bediende in een tankstation. Zijn eerste ondernemersstappen doet hij als aan- en verkoper van tweedehandsauto’s. In 1980 – hij is dan 35 – zet hij de familiale dakpannenproducent Koramic voort. Later sticht hij daarin de baksteenbakkerij Terca. In 1996 brengt hij Terca onder bij het Oostenrijkse Wienerberger, waardoor hij aandeelhouder wordt van die bouwmaterialengroep. In 2003 moet hij de participatie in Wienerberger lossen doordat een verplichte uitkoop van de Oostenrijkse aandeelhouders financieel te zwaar is. Het bedrijf wordt volledig naar de beurs gebracht. Eind jaren 90 verliest Dumolin 40 miljoen euro aan investeringen in technologiebedrijven, waaronder Lernout & Hauspie.

Doorheen de jaren ging Dumolin vooral het financiële pad op. Hij bouwde zijn familieholding Koramic uit tot een groep met een indrukwekkend eigen vermogen. In een van zijn weinige interviews, aan De Standaard, omschrijft hij zijn imperium als volgt: ‘Ten eerste zijn er de industriële activiteiten in bedrijven die we controleren, verspreid over verschillende sectoren, met in totaal 4100 werknemers en een gezamenlijke omzet van 600 miljoen euro. In principe kiezen we voor niet al te grote bedrijven, omdat we ze financieel willen kunnen ondersteunen in hun groei. Verder zijn er de kortetermijninvesteringen in private equity. We investeren in bedrijven met de bedoeling er op een dag uit te gaan met winst. We doen dat tegenwoordig vooral langs gespecialiseerde fondsen. Dan is er de afdeling vastgoed, die zeer professioneel gerund wordt. Ten vierde zijn er de beleggingen op de beurs. Daar hebben we serieuze klappen gehad. Maar ik denk dat je in elk patrimonium moet diversifiëren, zeker als je een zekere leeftijd bereikt hebt.’ De klappen waarover Dumolin het heeft, zijn ook te zien in de lichte achteruitgang van zijn vermogen.

In 2013 eiste Koramic een schadevergoeding van 35 miljoen euro van de bank KBC. Christian Dumolin investeerde voor 35 miljoen euro in herverpakte kredieten (CDO-portefeuille) van KBC. Door de financiële crisis stortte de waarde van de effecten volledig in. Dumolin vindt dat KBC hem niet genoeg heeft ingelicht en heeft laten uitschijnen dat het even veilig was als traditionele obligaties. De rechtbank van Koophandel te Brussel volgde de eisende partij ten dele en wees Koramic een schadevergoeding toe van de helft van de oorspronkelijke waarde van de CDO-portefeuille. KBC won gelijkaardige juridische verschillen tegen Melexis en Van de Velde, die in beroep zijn gegaan.

De aankoop van het callcenterbedrijf IPG in 2010 is het startschot voor de uitbouw van een nieuwe divisie, met intussen tien overnames. Het bedrijvenimperium Koramic Investment Group is nu opgebouwd rond drie divisies: vastgoed, het investeringsfonds Trustcapital Partners en Koramic Industries, waartoe een resem kunststof- en metaalverwerkers, chemiebedrijven, callcenters en grafische communicatiebedrijven behoren. Maar de callcentra presteren niet zoals Dumolin dat had voorzien. Wanneer Proximus zich terugtrekt als klant bij de groep dreigt zelfs even het faillissement. In 2020 weet Dumolin zich in te werken als partner bij de tracing activiteiten van de coronacrisis.

Ten slotte profileert Dumolin zich ook als een grootbezitter van kunst, al weet hij naar eigen zeggen niet hoeveel zijn collectie waard is. ‘Het is prettig om te zien dat een stuk dat je voor 10.000 euro hebt gekocht bijvoorbeeld het drievoudige waard blijkt te zijn’, zegt hij daarover. Dat suggereert dat je een goede esthetische keuze gemaakt hebt, in zoverre de waardecreatie van kunst gelinkt is aan de kwaliteit ervan. Maar de reële waarde van mijn kunst ken ik niet, want ik heb nog nooit iets verkocht.’