Familie Gaby-Demets [646]

Vermogen € 26 650 000
Gekend als Grondplatform.be
Activiteit Transport en grondverzet
Inplanting Moorslede
Huidige positie 646


De wortels van Transport Demets werden gelegd door Joseph Demets en zijn echtgenote Paula Sioen. Samen kochten ze een maalderij waar ze begonnen met kolenhandel, aardappelenhandel en graanverwerking in de maalderij. Kolen -en aardappelen moeten ook worden vervoerd. Zo kwam er al snel een vrachtwagen in het bedrijf. Wat begon met meel en kolen uit Wallonië evolueerde naar het vervoeren van stenen als grondstof voor betoncentrales en wegenbouw.

Zoon Eric Demets en zijn zuster Annie werden beiden actief in het familiaal bedrijf. Eric diversifieerde de activiteit onder meer naar het uitvoeren van grond -en afbraakwerken met zijn ‘Mol-kraantje’. Al snel volgt een aanvraag voor een ontginningsvergunning. Korte tijd later wordt de eerste klei en gronden uitgegraven. Met de ontginningstak gaan Eric en Annie in de leemstreek gronden aankopen om te ontginnen. De leem wordt vervoerd in de eigen vrachtwagens. Deze win-win situatie was een must. Binnen de transportsector laait de concurrentie immers torenhoog op.

Grootmoeder Paula Sioen woonde tot haar dood in 2002 altijd op de site van het bedrijf. De vrouw stond gekend als de persoon die een aanspreekpunt was voor de werknemers. Aan Paula konden ze hun problemen kwijt. Dochter Annie bleef kinderloos. Zoon Dirk had een dochter Tamara. Wanneer Dirk onverwachts overlijdt moet Tamara in 1990 mee de teugels in handen nemen. Vijf jaar later stapt ook haar echtgenoot Geert Gaby in het bedrijf. Samen zullen ze als derde generatie in 2004 starten met ODM NV, of voluit Ontginningen Demets Moorslede. De activiteit ontginning wordt daarmee los gekoppeld van de transportactiviteiten. De focus verplaatste zich daarbij de laatste 10 jaar meer en meer naar ontginning. Daarbij komt ook de herbestemming van deze putten na ontginning.

De familie ontpopte zich de voorbije jaren van een transportbedrijf over een ontginner van leemgrond tot een specialist in grondverzet. Met Grondplatform.be is hun bedrijf een niet onbelangrijke speler op het vlak van leem-, klei- en zandontginning. Het netwerk van groeves wordt opnieuw aangevuld met uitgegraven bodem. Het bedrijf profileert zich daarbij als een onafhankelijke dienstverlener die niet als aannemer eigen bouwputten gaat graven.

Het echtpaar heeft een zoon en dochter. Familiale opvolging blijft op de agenda staan.