Familie Penninck [605]

Vermogen € 30 318 000
Gekend als Aannemingen Penninck
Activiteit Wegenbouw
Inplanting Roeselare
Tendens Dalend
Huidige positie 605


Het bouwbedrijf van de Roeselaarse familie Penninck specialiseerde zich doorheen de jaren op twee gebieden: wegenbouw en rioleringswerken. En dat zowel voor openbare als private opdrachtgevers. Penninck werkt dus zeer veel in opdracht van openbare besturen. Het bedrijf houdt er een low profile strategie op na wanneer het gaat om communicatie.