Familie Pycke [276]

Catherine Pycke

Vermogen € 85 264 000
Gekend als Inex
Activiteit Zuivelgroep
Inplanting Bavegem (O-Vl)
Tendens Neutraal
Huidige positie 276


Vader Herman Pycke was jarenlang de inspirator van de Oost-Vlaamse zuivelgroep Inex. Wanneer de hele Belgische zuivelsector in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw aan schaalvergroting en consolidatie toe was, gingen grote groepen en coöperatieven over in buitenlandse handen. Pycke koos voor een eigen zelfstandig bestaan. Vandaag staat dochter Catherine Gilain-Pycke als gedelegeerd bestuurder aan het hoofd van het zuivelbedrijf in Bavegem. Inex is met 440 personeelsleden de grootste werkgever in de streek.

Die opvolging van vader Herman was niet evident. In Bavegem (Oost-Vlaanderen) is de burgerlijk ingenieur een bijna mythische figuur, zo schreef Trends. Een man met uitstraling en présence. Eigenzinnig, maar wél met een visie. Herman Pycke was het rastype entrepreneur, die als aangetrouwde schoonzoon de lokale melkerij van Richard Schockaert grootmaakte. Met 300 procent stond hij achter de zaak. De verwoede wildjager ageerde soms als een olifant in een porseleinkast. Vakbonden waren taboe bij Inex in Bavegem.

‘Ik ben als het ware tussen de melk geboren’, zegt Catherine Pycke. ‘Samen met mijn zus en broer was ik voorbestemd om in de zaak terecht te komen. Aangezien ik rechten gestudeerd heb, zette ik mijn eerste stappen in het bedrijf als juriste. Maar dat bleek niet echt de job van mijn dromen te zijn. Omdat ik graag in contact kom met mensen, ging ik mijn geluk zoeken in de marketingafdeling van het bedrijf. Nog later verhuisde ik naar de verkoop. Door al deze takken te doorlopen, leerde ik het bedrijf goed kennen. En toen mijn vader plots ziek werd, kwam ik aan het hoofd te staan van het familiebedrijf.’

De kinderen van Herman Pycke huwden allen met telgen uit industriële en financiële families. Werner Pycke is gehuwd met Françoise Santens, telg van de gelijknamige Oudenaardse textielfamilie. Daisy Pycke stapte in het huwelijksbootje met Vincent Davignon, zoon van burggraaf Etienne Davignon, de vroegere topman en de Generale Maatschappij en zowat het symbool van de aristocratische financiële families in het traditionele België. Catherine Pycke tenslotte huwde Christophe Gilain, zakenpartner van Thomas Spitaels in de groep TPF.

In 2012 ontdekte het parket, na een anonieme klacht, dat de familie sinds 1986 belastingen ontdook. De eigenaars van het zuivelbedrijf zouden een deel van hun inkomsten hebben verborgen en laten verdwijnen op hun bankrekeningen in de belastingparadijzen Luxemburg, Monaco en Zwitserland. Een deel van het zwart geld ging ook naar vastgoedinvesteringen. Om een strafproces te vermijden en om zo het bedrijf te beschermen, zouden de betrokkenen 12 miljoen euro betaald hebben om het dossier te regulariseren.

In 2015 worden de familiale belangen opgesplitst. Werner Pycke nam daarbij afscheid van zijn zussen Daisy en Catherine. Hij stapte uit de familiale zuivelgroep Inex. Bij de boedelscheiding nam Werner Pycke de waterproductie mee van Top Bronnen in Brakel. Beide zussen gingen verder met de zuivelactiviteiten. In een korte reactie bevestigde Daisy Davignon de scheiding van de familiale belangen. “Het gaat om een volgende stap in de evolutie van de familiale groep’, aldus Daisy Davignon.