Familie Renson (Waregem) [119]

Vermogen € 248 278 000
Gekend als Renson Ventillatie
Activiteit Klimaatregeling
Inplanting Waregem
Tendens Stijgend
Huidige positie 119


Renson creëert innovatieve concepten en producten voor een gezond en comfortabel binnenklimaat van woningen en gebouwen met een minimaal energieverbruik en oog voor design. In 2007 werd de bedrijfsruimte van het Renson langs de E-17 in Waregem uitgebreid met 25.000 vierkante meter. Gedelegeerd bestuurder Paul Renson wachtte niet om in te grijpen toen de macrocijfers in het rood gingen. ‘Eind 2008 hebben wij het accent verlegd van de sleutel-op-de-deurwoningen naar scholen, rusthuizen en sociale woningen. Daar zit nog heel wat potentieel, omdat de overheid bijspringt via allerlei subsidies, bijvoorbeeld voor het vervangen van enkel glas door dubbel glas in sociale woningen en door scholen te bouwen.’

Ook Renson koos ervoor een tandje bij te steken in onderzoek en ontwikkeling. ‘Liefst 75 procent van onze groei komt van producten die de voorbije drie jaar zijn ontwikkeld, terwijl de helft van de omzet draait op producten van amper vijf jaar oud. Het is cruciaal dat wij voortdurend nieuwe producten ontwikkelen, gemiddeld halen wij zes à zeven innovaties per jaar.’ zo zegt hij in gesprek met de krant De Standaard.

Paul Renson staat voor de vierde generatie in het bedrijf dat door zijn overgrootvader Pol in 1909 werd opgestart. Hij is marketeer van opleiding. Hij erfde een bedrijf waarvan de productie zeer goed functioneerde. In de jaren zeventig was het al in de richting gestuurd van de niche van ventilatie en zonnewering, steeds verder weg van bouwbeslag zoals raamklinken en ramen. Momenteel haalt het bedrijf 65 procent van zijn omzet uit export.