Familie Van Leemput [402]

Osterriethhuis Antwerpen

Vermogen € 53 345 000
Gekend als Athelean
Activiteit Projectontwikkelaar
Inplanting Knokke
Tendens Stijgend
Huidige positie 402


De vastgoedinvesteerder Frank Van Leemput begon zijn carrière op de Meir in Antwerpen als winkelier. Die ervaring komt hem in zijn huidige activiteit goed van pas, zo vertelde hij aan de Tijd. “We kennen de noden van een retailer zeer goed. Een winkel is voor ons geen theoretisch product.” Via de vennootschap Athelean investeert Van Leemput in de belangrijkste winkelstraten en -steden van het land. Daarbij staat het gegeven voorop dat de grootste stad het zwaarst moet wegen. De Antwerpse Meir neemt dan ook, samen met de Nieuwstraat in Brussel, een prominente plek in zijn vastgoedportefeuille in. De jongste jaren stapte hij ook in een aantal herontwikkelingsprojecten. Zo herontwikkelt hij in de Steenstraat in Brugge de panden en het achterliggende gebied van Hema en New Look. “We doen dat met respect voor de cultuurhistorische waarden van die panden, maar we houden ook rekening met de wetmatigheden van het winkeliersvak”, zegt hij. In 2014 kocht Van Leemput ook het geklasseerde Osterriethhuis op de Meir over van de noodlijdende bank Belfius. Hij telde 24 miljoen euro neer voor het gebouw. Hij haalde het van twee andere bieders. Het Osterriethhuis is een van de mooiste oude patriciërshuizen van Antwerpen. De kunst in het gebouw, waaronder twee schetsen van Rubens, een Brueghel en een wandtapijt naar een ontwerp van Rubens die op de Topstukkenlijst staan, werd niet mee verkocht. Belfius ontdoet zich van het monument in het kader van zijn besparingsprogramma. Van Leemput kocht het hele complex, inclusief het achterliggende kantoorgebouw (3500 m²) en de ondergrondse parking, maar hij focust vooral op het winkelgedeelte aan de zijde van de Meir. “Het is een fantastisch mooi gebouw met een unieke gevel. Het verdient dus een respectvolle verbouwing. De cultuurhistorische waardevolle delen en de gevel blijven behouden en worden waar nodig gerestaureerd. Maar je moet de toekomstige retailer ook de mogelijkheid bieden zijn publiek te lokken. Visibiliteit en circulatie zijn daarbij cruciaal. Als we historische gebouwen herbestemmen en laten evolueren, vrijwaren we ze van verkrotting. De stad Antwerpen en meer bepaald het team van schepen van Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde heeft dat goed begrepen. Ze modereren tussen de verschillende partijen, zoeken mee naar oplossingen en trachten het beslissingsproces zo kort mogelijk te houden.”