Familie Van Rompuy [17]

Dirk Van Rompuy

Vermogen € 2 494 976 421
Gekend als Argenta
Activiteit Bankwezen
Inplanting Antwerpen
Tendens Stijgend
Huidige positie 17


Argenta werd in 1956 opgericht door vier vrienden die elkaar na de oorlog in Leuven leerden kennen: Frans Kuijpers, Karel en Cyriel Schryvers en Karel Van Rompuy. In de beginjaren bood Argenta alleen persoonlijke leningen aan. Kernwoorden bij die strategie waren eenvoud en snelheid en dat in combinatie met een scherpe prijs. Iedere loontrekkende kon er binnen de twintig minuten een krediet voor 36 maanden afsluiten, voor een maximumbedrag van 4000 frank (ca. 100 euro). Andere banken leenden slechts geld voor 24 maanden. Toen de wetgever de leningen in 1965 verbood, ging de bank zich toeleggen op het aantrekken van spaargeld.

Als logo koos Argenta voor een groene appel. ‘Omdat het appeltje voor de dorst bekend overkwam,’ zo zei stichter Karel Van Rompuy daarover. In 1970 had Argenta een eigen vermogen van 120 miljoen frank (3 miljoen euro). Tien jaar later was dat bedrag al bijna verviervoudigd tot 420 miljoen frank (10,5 miljoen euro). In die periode startte de groep ook met het verkopen van verzekeringen voor derden. Ook het agentennet van Argenta kwam in de jaren tachtig in een stroomversnelling. ‘In een landelijke gemeente was onze agent traditioneel de gemeentesecretaris, de onderwijzer of de voorzitter, secretaris of penningmeester van een vereniging. Ze waren bekende figuren in hun dorp en kregen van ons de stille wenk om zich in het verenigingsleven in te werken,’ zo legt Van Rompuy uit.

Vanaf 1990 mochten ook de financiële instellingen via het spaarboekje aan prijsconcurrentie doen en daar speelde Argenta gretig op in. In een jaar haalde de spaarbank 30 miljard frank (750 miljoen euro) spaargeld op. De start van een nieuwe groei-explosie. Momenteel is Argenta uitgegroeid tot een middelgrote Vlaamse bank met 1,2 miljoen klanten. De familie Van Rompuy kocht doorheen de jaren de andere aandeelhouders uit. Binnen het hoofdzakelijk Franstalige financiële establishment werd Argenta altijd met een scheef oog bekeken wegens het uitgesproken Vlaamse karakter van de aandeelhouders. Medeoprichter Frans Kuijpers bijvoorbeeld is de broer van gewezen Volksunie-kopstuk Willy Kuijpers. Argenta was vaak cofinancier van Vlaams-nationalistische projecten allerhande, ook in de media. Met het aantreden van een nieuwe generatie binnen de familie Van Rompuy lijkt die Vlaamse profilering minder scherp. Recent had Argenta andere katten te geselen. Als kleine bank droeg ze geen verantwoordelijkheid voor de bankencrisis van 2008. Toch moet ze vanuit haar statuut als bank mee opdraaien bij alle plannen die worden voorgesteld om bij te dragen in de herstelfinanciering na het debacle. Toch zette Argenta in 2014 sterke cijfers neer met een netto-winst van 250 miljoen euro. Argenta bedient nu 1,62 miljoen klanten. Ook in 2015 bleef de groep ondanks het negatief renteklimaat sterk presteren met een winst van 226 miljoen euro.

In 2017 trekt Dirk Van Rompuy, de oudste zoon van medeoprichter Karel Van Rompuy, zich terug als bestuurder van de groep. Hij wordt vervangen door de Nederlander Marc van Heel. Dirk Van Rompuy is samen met zijn jongere broer Bart de enige vertegenwoordiger van de familie binnen het bedrijf. Het laten aantreden van de derde generatie – de kinderen van Dirk Van Rompuy – was geen optie om hem te vervangen omdat het gaat om twintigers die nog te jong zijn om al een bestuursmandaat op te nemen, zo klinkt het.