Familie Vanlommel [669]

Jan Vanlommel

Vermogen € 22 892 000
Gekend als Vanlommel
Activiteit Kalverhouderij
Inplanting Olen (Herentals)
Huidige positie 669


De kalverkwekerij in België is volledig geconcentreerd in de Kempen. De sector is in handen van twee Kempense spelers, de familie Oeyen uit Geel en Vanlommel uit Olen, naast het Nederlandse VanDrie. Zowel voor de familie Vanlommel als Oeyen ligt het beheer van een slachthuis aan het begin van het verhaal. Vandaaruit bouwden beide families een geïntegreerd bedrijf in kalfshandel uit. Van de aankoop van de kalveren tot het transport, alles gebeurt in eigen beheer.

Vanlommel selecteert en koopt zelf nuchtere kalveren of zogenaamde nuka’s aan. Daarnaast verhandelt Vanlommel ook nuchtere kalveren. De kalveren worden gehouden op locaties verspreid over België en Nederland. Omwille van het dierenwelzijn bij het transport blijft de afstand tussen de stallen en de slachterij beperkt. Dankzij deze beperkte afstand tussen stal en slachthuis kan de transportafstand worden geminimaliseerd en het dierenwelzijn bijgevolg gemaximaliseerd.

De Nederlandse dochteronderneming Verveka, overgenomen in 2009, is de producent van het veevoeder voor Vanlommel. Wereldwijd levert Verveka gespecialiseerd en gecontroleerd voeder.

In het verleden werd de sector getroffen door negatieve berichten inzake hormonaal gebruik. Vanlommel vangt dit op via BCV wat staat voor Belgian Controlled Veal. Deze instantie controleert een reeks bovenwettelijke normen, zoals controles op residuen van niet-toegestane stoffen. De controles worden uitgevoerd door onafhankelijke inspecteurs, wat maakt dat BCV instaat voor een streng en waterdicht controlesysteem op het Belgisch kalfsvlees.

De familie diversifieerde ondertussen ook in vastgoed en vergrijzing. Zo bouwde en beheert ze een woon- en verzorgingscentrum (wzc) in Balen en zit ze mee in een grootscheeps project voor de bouw van een wzc in Geel.