De 21ste Belgische miljardair is een prins: prins Henri d’Arenberg.

Prins Henri d’Arenberg (links) naast baron Frans Vandaele, kabinetschef van koning Filip.

Het echtpaar prins Henri d’Arenberg en burggravin Marie Thérèse, Daïné, de Spoelberch zagen hun vermogen vorig jaar stijgen van 982 naar 1.064 miljoen euro. Daarmee zijn de aandeelhouders van biergigant AB Inbev meteen de 21ste miljardair die België rijk is. Daïné de Spoelberch is de dochter van André de Spoelberch die eerder dit jaar overleed. Henri d’Arenberg vertegenwoordigt het huis van Habsburg, één van de oudste adellijke Europese families.Bij de overgang van de 19de naar de 20ste eeuw behoorde de familie d’Arenberg tot de grootste grootgrondbezitters van Europa. Ze investeerden in cultuur, kastelen, polders, mijnen, industrie, scholen, woningen, maar vooral in grondbezit. In België bezat de familie in die periode in totaal 20.866 hectaren grond waarvan 10.350 hectaren bos.

Het kasteel Areberg met park in Heverlee, nu in handen van de KU Leuven.

Het was datzelfde grootgrondbezit dat de familie in problemen bracht na de Eerste Wereldoorlog. De wreedheden van het Duitse bezettingsleger sloegen diepe wonden in België. Het volk wou rechtvaardigheid en de regering zette een sekwester op waarbij bezittingen van Duitse families in België in beslag werden genomen. Voor de familie d’Arenberg ging het om belangrijke eigendommen. Ondermeer hun kasteel in Brussel werd in beslag genomen. Het is nu omgevormd tot het Egmont Paleis, pal in het centrum van de stad. Hun kasteel in Heverlee kwam in handen van de Leuvense universiteit. Ook de Hedwige- en Prosperpolder nabij de Nederlandse grens verdwenen uit het familiaal patrimonium.

Het Arenberg paleis in centrum Brussel, nu het Egmontpaleis, ontvangstplaats voor belangrijke buitenlandse gasten.

De d’Arenbergs hebben zich na de Eerste wereldoorlog altijd verzet tegen het feit dat ze de Duitse nationaliteit kregen opgeleefd. Ze leefden zowel in Duitsland, als in België en in Zwitserland. Ze noemden zichzelf “gothen,”, niet gebonden aan grenzen van naties maar enkel aan hun adellijke titels.