Asbest achtervolgt familie Emsens

In een product om metaal te reinigen van het Nederlandse bedrijf Eurogrit zijn kankerverwekkende asbestvezels teruggevonden. Het product is ook in België in gebruik. Eurogrit is een dochterbedrijf van de multinational groep SCR-Sibelco. Die laatste is dan weer één van de pijlers onder het vermogen van de familie Emsens. Een ander pijler is de groep van bouwmaterialen Etex, het vroegere Eternit. En precies Eternit was tot enkele decennia terug de grootste producent in Europa van asbesthoudende producten.Eerder dit jaar werd Eternit door het Brusselse hof van beroep definitief aangewezen als de verantwoordelijke voor de longvlieskanker van Françoise Jonckheere die in 2000 overleed. Dat was de eerste veroordeling inzake asbest die Eternit in België opliep. Eternit was decennialang één van de vier grootste asbestverwerkende bedrijven wereldwijd. Eternit zegt dat het zijn verantwoordelijkheid niet ontloopt en dat slachtoffers terecht kunnen bij het asbestfonds.

Het huidige incident staat los van die historische contentieux. De aangetroffen concentratie van het asbest in de reinigingskorrels ligt onder de 100 mg/kg droge stof, zegt Eurogrit. “Dat is zo weinig dat het product volgens experts geen gezondheidsrisico’s meebrengt”, zegt Noud Bex. Al kan de woordvoerder verhoogde risico’s bij langdurige en onbeschermde blootstelling niet uitsluiten. Het is niet duidelijk hoe de asbestvervuiling nu is ontstaan.