Familie De Clerck (Beaulieu) bereikt fiscaal akkoord over 98 miljoen euro

Beaulieu-stichter Roger De Clerck, links, in het gezelschap van de toenmalige Sovjet-leider Gorbatsjov.

De West-Vlaamse textielgroep Beaulieu van de familie De Clerck heeft een akkoord bereikt met de Belgische fiscus omtrent het dispuut dat nu al ettelijke decennia boven de groep hangt. Volgens Beaulieu werd na onderhandelingen “een voor beide partijen evenwichtig akkoord” bereikt. Over de inhoud van het akkoord wordt niets vrijgegeven. In de balans van Beaulieu International Group (BIG) staat het dispuut voor 98 miljoen euro, en dat zonder nalatigheidsinteresten. Beaulieu geeft zijn momentum alvast goed gekozen. Op de avond van de Amerikaanse presidentsverkiezingen zal er in de pers wellicht weinig aandacht gaan naar een toch historisch fiscaal akkoord in België.Beaulieu wordt momenteel geleid door Francis De Clerck, één van de zes kinderen van stichter Roger “Boer” De Clerck. Drie van die kinderen hebben ondertussen afgehaakt van het bedrijf. Het akkoord met de fiscus komt er één jaar na het overlijden van Roger De Clerck. Francis De Clerck liet zich de voorbije maanden opmerken door een sterk eigengereid beleid als CEO. Het bedrijf dat hij leidt gaat al jaren gebukt onder het historisch gegeven van een groot fiscaal dispuut met de overheid. Een indrukwekkend strafrechtelijk onderzoek naar de groep werd gestuit door verjaring.

Beaulieu zegt nu in een mededeling dat de overeenkomst “een uiting van de wil van het bestuur van de groep is om het verleden definitief achter zich te laten en zich ten volle te richten op de toekomst. Het is bovendien een krachtig signaal rond de ambities van de groep en goed voor het vertrouwen van de medewerkers, de klanten, de leveranciers en andere stakeholders.”

Beaulieu International Group kan en zal over de inhoudelijke aspecten van dit akkoord verder niet communiceren, luidt het nog. De fiscus van zijn kant mag niet communiceren over de zaak. Rest dus de vraag hoe de burger van dit land ooit klaarheid zal krijgen over het hoe en waarom in dit historisch dossier.