Van den Bossche blijft aansprakelijk bij Optima

Luc Van Den BosscheSpecialisten zijn het er over eens, gewezen CEO van Optima Bank Luc Van den Bossche blijft aansprakelijk voor zijn beslissingen bij de gevallen bank. Centraal daarbij staat artikel 505 van het strafwetboek met betrekking tot het witwassen van geld. Rechtspraak stelt dat dit een voortdurend misdrijf is. Ondertussen groeit in de Wetstraat een consensus dat er een onderzoekscommissie moet komen naar de lotgevallen van de Optima Bank.Even wat rechtstaal. Artikel 505 regelt de straffen voor het witwassen van zwart geld. Uit de tekst van dat artikel 505 blijkt dat het bedoelde witwasmisdrijf een voortdurend misdrijf is. Het misdrijf ontstaat bij het verhelen of verhullen van de aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of eigendom van fraudebedragen en dat blijft voortduren zolang de dader die elementen verheelt of verhult. De dader is evenwel slechts strafbaar indien hij op het ogenblik van de aanvang van het verhelen of verhullen de illegale oorsprong van de verheelde of verhulde zaken kende of moesten kennen.

Daar zijn we door. Vraag is dus of het vroegere SP.a kopstuk Luc Van den Bossche, en in brede zin het gehele directiecomité van Optima Bank, wisten dat er zwart geld vanuit Luxemburg via hun bank naar de Optima groep werd gepompt en dat op het moment dat het geld bij hen binnenkwam. Zolang dat niet is bewezen geldt het vermoeden van onschuld. Zoals bekend was Optima als groep, waar de bank onderdeel van vormde, gespecialiseerd in Tak 23 beleggingen in Luxemburg. Insiders legden daarbij een witwascircuit bloot.

Nog even dit. De inval van de BBI (Bijzondere Belastingsinspectie) bij Optima in 2012 staat los van de toepassing van dit artikel 505. De BBI zoekt zwart geld, geen inbreuken conform artikel 505. Het is wel gebruikelijk dat de BBI het parket informeert wanneer ze vaststelt dat er strafrechtelijke inbreuken kunnen zijn gebeurd. Het parket opende ondertussen een dossier in de zaak Optima Bank.

Onderzoekscommissie

Peter Van Velthoven
Peter Van Velthoven

SP.a wil dat een parlementaire onderzoekscommissie zich buigt over het Optima-dossier. Kamerlid Peter Vanvelthoven heeft daarvoor een voorstel ingediend. “Ik en de jonge generatie sp.a’ers voelen ons niet verantwoordelijk voor wat een oud-minster, die dertien jaar geleden zijn mandaat heeft neergelegd, al dan niet zou hebben gedaan. Ik voel me niet verantwoordelijk, en de huidige generatie sp.a’ers ook niet.”, zei Vanvelthoven afgelopen weekend.

De commissie moet zich volgens de Vlaamse socialist buigen over het functioneren van de financiële toezichthouders en de Bijzondere Belastingsinspectie bij hun controle op de intussen failliet verklaarde Optima Bank. “Dergelijke vraag kunnen we alleen maar steunen”, stelt N-VA kamerlid Peter Dedecker nu.