Brusselse casino boekt eerste (bescheiden) winst

Het Grand Casino Brussels Viage in de Brusselse Anspachlaan heeft in 2016 voor het eerst sinds de opening in 2010 een bescheiden operationele winst gedraaid. Dat is te danken aan lagere belastingen en een afslanking bij het personeel, zo was te horen tijdens een persconferentie. Het casino boekte een positieve cash flow van 0,3 miljoen euro. Eind 2015 keek de Brusselse casino aan tegen een overgedragen verlies van 7 miljoen euro en een negatief eigen vermogen van 3,7 miljoen euro. Eind 2011 werd al 15 miljoen euro verlies weggeboekt. De Brusselse casino is in handen van de groep Casinos Austria International.Volgens de directie kwamen de huidige positieve cijfers er dankzij een afslanking van het personeel, van 400 naar 250 werknemers, en een verlaging van de taksen op spelen. “Er was een verschil tussen de verschillende gewesten”, zegt financieel directeur Pierre Stuyck. “Het Brussels gewest heeft de taksen verlaagd tot het niveau van het Waals gewest. Daardoor hebben we winst kunnen maken.”

De eigenaren van het casino, die sinds de opening ongeveer 50 miljoen euro investeerden, werden wel geconfronteerd met dalende bezoekerscijfers. Dat was volgens hen een gevolg van de invoering van de voetgangerszone en de aanslagen in Brussel van maart 2016. “Die twee elementen samen hebben tot een daling van zo’n 15 procent geleid”, aldus Stuyck. “Het werd gelukkig gecompenseerd door de belastingverlaging en investeringen in onze spelmachines.”