Cavens en Paeleman kopen kroonjuwelen Land Invest Group

Het Lins project aan de Waaslandtunnel.

Projectontwikkelaar Triple Living bereikte een principeakkoord, onder opschortende voorwaarde van due diligence, met Land Invest Group inzake de aankoop van de sites Slachthuislaan aan het Antwerpse Sportpaleis en de Lins Tower aan de Waaslandtunnel in Antwerpen. Triple Living is onder meer de ontwikkelaar achter Nieuw Zuid, de groene woonwijk vlakbij het Antwerpse justitiepaleis die in de steigers staat. Het bedrijf is in handen van de familie Paeleman en Dirk Cavens, beide terug te vinden in onze ranglijst.Land Invest Group is de voorbije dagen niet uit het nieuws weg te branden. Wie dat in elk geval zou willen is de Antwerpse burgemeester Bart De Wever. Die kwam in verlegenheid nadat hij een cola zero dronk op het verjaardagsfeestje van Erik Van Der Paal, aandeelhouder van Land Invest en politiek netwerker. Recent bleek dat het vastgoedbedrijf financieel in moeilijke papieren zit.

Triple Living kan nu die nood lenigen. Het Antwerpse vastgoedbedrijf is bereid zijn volledige medewerking te geven aan het voorontwerp van de Slachthuissite dat vandaag op tafel ligt, en dat van dichtbij zal opgevolgd worden door de stadsbouwmeester en intendant. Gezien beide sites in het recente verleden voorwerp van debat waren, benadrukt de ontwikkelaar open te staan voor dialoog, zowel met de buurt als met andere betrokkenen, zo klinkt het in een persbericht. Wel vraagt men tijd om het dossier de komende weken gedetailleerd te kunnen bestuderen, alvorens dieper in te gaan op specifieke vragen. Het management achter Triple Living benadrukt echter dat het debat van de voorbije weken geen afbreuk doet aan het sterke potentieel van beide sites.