Corruptie bij de Koninklijke Schenking, of hoe het geheugen van het koninklijk paleis te kort is

Burgemeester Versteele hield er van zijn gasten mee te nemen in een politiejeep voor een rondrit in de duinen van De Panne.

In 1974 kocht de Koninklijke Schenking een aantal grondpanden in de Westhoekverkaveling in de duinen van De Panne. Dat is opmerkelijk want het is niet de bedoeling dat de Schenking aankopen doet die los staan van haar patrimonium. En in De Panne had die Schenking niets te zoeken. Vijf jaar later worden de acterende notaris en de burgemeester van De Panne veroordeeld wegens corruptie bij het verkavelen van die duinen. Er werden vlot steekpenningen betaald door aannemers. Nu getuigt een oud-magistraat dat hij in 1979 op zijn kantoor een schokkende telefoon kreeg van een zeer hooggeplaatste persoon van het het paleis om de notaris onmiddellijk vrij te laten. “Ik ben daar nooit mee naar buiten gekomen, tot nu, maar het is me wel mijn hele loopbaan bijgebleven omdat dit een ongeoorloofde tussenkomst was van het hoogste niveau in ons land.” zo vertelt de man nu. De reactie van het koninklijk paleis is merkwaardig: “Dit dossier is 40 jaar oud en niet gekend bij de huidige medewerkers van het Paleis. Bijgevolg kunnen we niet helpen bij het verkrijgen van bijkomende informatie.”

Alle bovenstaande feiten blijken uit het onderzoek naar de Koninklijke Schenking, ‘Immo Royal’, door De Tijd, VRT NWS, Knack en Apache. De oud-magistraat wordt nu geciteerd op de website van de Tijd.De verkaveling van de duinen in De Panne zorgde destijds voor heel wat ophef. Het was de toenmalige CVP burgemeester van De Panne, wijlen Raf Versteele, die besloot dat er een wijk met luxevilla’s in zijn gemeente moest komen, verspreid over 100 hectare natuurgebied vlak bij het strand, langs ruim een kilometer kustlijn. Ondanks protest van milieubewegingen en een nationale betoging kreeg de burgemeester zijn zin en gaf een Koninklijk Besluit in juli 1970 groen licht voor de verkaveling. Op de 100 hectare kwamen tal van buildings en villa’s. In april 1979 barstte ook nog een corruptieschandaal los rond de controversiële verkaveling in de Panne. De betrokken notaris, Marc Simpelaere, werd aangehouden. Alle contacten tussen de burgemeester en geïnteresseerde kopers waren via hem, als bemiddelaar, verlopen. Bijna alle aktes waren ook door hem verleden als notaris. Al gauw ontdekten de speurders dat er smeergeld in het spel was. Zowel de aannemers als de transportfirma’s bleken miljoenen Belgische franken aan steekpenningen te hebben betaald. (Lees verder onder de foto)

Raf Versteele (links) in het gezelschap van toenmalig CVP premier Leo Tindemans.

Uiteindelijk belandden twaalf mensen op de beklaagdenbank, onder wie notaris Simpelaere en burgemeester Versteele. De notaris werd veroordeeld voor corruptie, en kreeg een lichte straf, 1 maand cel met uitstel. Versteele, die over goede contacten beschikte in zijn partij, werd veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan twaalf maanden effectief. Volgens het hof van beroep stroomden steekpenningen in alle richtingen: via commissies, percentages op contracten en erelonen, overfacturaties…

Nu blijkt dus dat één van de kopers van die verkaveling de Koninklijke Schenking was. Die kocht de gronden op 17 juni 1974 bij notaris Simpelaere die later zou veroordeeld worden wegens corruptie. In een artikel dat in juli 2006 verscheen in de krant De Morgen stond al te lezen dat destijds een ‘gerucht’ de ronde deed dat de koninklijke familie de eerste villa op de nieuwe verkaveling mocht kopen om interesse te wekken bij andere kopers. En ook om op die manier de prijs op te drijven. Naar het schijnt heeft de bouwpromotor het Hof zelfs voorgesteld een perceel cadeau te doen, maar het Hof zou hebben geweigerd, zo zegt een getuige in de krant. Wat er ook van is, in 2014 verkocht de Koninklijke Schenking de gronden in De Panne voor 1 miljoen euro.