Gedurfde zeeboerderij brengt Colruyt in politiek vaarwater

(Foto Marina 32 via Pixabay)

Waar Amerikaanse miljardairs zoeken hoe ze de planeet mars kunnen exploiteren, zoekt de familie Colruyt het iets dichter bij huis, met name in de Noordzee. Na forse financiële investeringen in windenergie op de Noordzee wil de distributeur voor de kust van Nieuwpoort een zone van 4,5 vierkante kilometer ontwikkelen als zeeboerderij. Op termijn moet op die boerderij 2.400 ton mosselen, 82 ton oesters en 110 ton zeewier per jaar worden gekweekt. Een beetje in stilte verleende federaal uittredend en afscheidnemend Open VLD minister van de Noordzee Philippe De Backer daarvoor een vergunning. Tot ergernis van de CD&V burgemeester van Nieuwpoort Geert Vanden Broucke die verzet aantekent bij de Raad van State. Hij wordt daarin gesteund door zijn partijgenote en Vlaams minister Hilde Crevits. Die stelt dat haar N-VA collega Zuhal Demir eerst een vergunning moet toekennen en niet Vincent Van Quickenborne, de liberale opvolger van De Backer.

De plannen van Colruyt zijn op zich embryonaal. Begin 2021 hopen ze met het bedrijf 10 tot 12 ton mosselen te oogsten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ‘hangcultuur’-technologie, waarbij de mossellijnen meebewegen met de zeestroming en aangepast zijn aan de ruwe condities van de Belgische Noordzee. Daarna volgen testen met oesters en zeewier. Een studie van de Universiteit Gent bevestigt de haalbaarheid van de kweek van mosselen, oesters en sint-jacobsvruchten voor de kust van Nieuwpoort en tussen de windmolens.Innovatief en positief, zou je dan denken. Maar dat is buiten de politiek gerekend. “Dit is ronduit intriest en zonder enig draagvlak”, reageert een boze burgemeester Geert Vanden Broucke. “Het Nieuwpoortse stadsbestuur is bij dit dossier bedroevend weinig betrokken geweest, noch door de overheid, noch door de initiatiefnemers. We hebben er ons vanaf het begin tegen verzet door tot tweemaal toe bezwaar in te dienen. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd. We trekken zeker naar de Raad van State.” zo zei hij op een persconferentie.

Vanden Broucke kreeg bijval van Vlaams minister Hilde Crevits. “Ik voel me daar toch wat lastig bij”, zei die in het Vlaams Parlement als bevoegd Vlaams minister van Visserij. Volgens haar kan Colruyt nu nog niet aan het opstarten van de zeeboerderij beginnen, want eerst moet ook nog een omgevingsvergunning worden verleend. Een beslissing daarover wordt in december verwacht en moet volgens Crevits worden genomen door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Crevits zegt erg bezorgd te zijn over de impact van het project op de lokale gemeenschap. “Als de zeeboerderij er komt, zijn volgens de huidige plannen geen andere operatoren meer toegelaten in dat gebied. Ik begrijp dat de lokale spelers, de stad en de visserijsector, hierover bezorgd zijn.”, aldus minister Crevits.

Voor de concessies op de Belgische Noordzee moet voorlopig niet betaald worden. Potentiële investeerders moeten wel een volwaardig dossier voorleggen. In dit dossier zal ook Open VLD federaal minister van de Noordzee en West-Vlaming Vincent Van Quickeborne een woordje meespreken. Tot op vandaag deed hij dat nog niet. Een opmerkelijk politiek kluwen: in het Vlaams parlement zijn CD&V, Open VLD en N-VA collega’s, in de federale Kamer zijn ze opposanten.