Geen nieuwe titels voor Rijkste Belgen

Koning FilipNaar aloude traditie vormt de nationale feestdag van 21 juli het moment waarop de koning bekend maakt welke nieuwe adellijke titels zijn uitgereikt. In verschillende kringen, waaronder die van de Rijkste Belgen, wordt daar reikhalzend naar uitgekeken. Maar dit jaar zijn er geen adellijke titels te noteren in hun kringen. Toch zijn de werkgevers opnieuw sterk aanwezig in de lijst met nieuwe titels.Meest opmerkelijke titel is wellicht die van barones voor advocate Hilde Laga, ook rechtsprofessor aan de KULeuven. Recent liet Laga haar zakenadvocatenkantoor achter zich om zich te profileren in het bedrijfsleven. Nu is ze ondermeer bestuurder bij de GIMV, onder het voorzitterschap van Urbain Vandeurzen, en bij het technologiebedrijf Barco, eveneens uit de GIMV-stal en met Charles Beauduin als voorzitter. Laga is ook bestuurder bij het beursgenoteerde Greenyards van Hein Deprez.

Andere vertegenwoordigers van de werkgevers zijn Pierre-Alain Desmedt, voormalig voorzitter van de werkgeversfederatie VBO, en François Cornelis, vroeger topman van de oliegroep Total en goede bekende van Albert Frère. Momenteel staat Cornelis aan het hoofd van het Innovation Fund, een krachtenbundeling van een aantal Belgische chemiebedrijven, met als ambitie het geld uit het fonds – 20 miljoen euro tegen januari 2016 – te investeren in chemische vernieuwing in ons land. Cornelis en Desmedt worden beiden baron.

Vorig jaar nog waren er adellijke titels voor twee Rijkste Belgen: Paul Buysse en George Forrest. De eerst is een vertrouweling van koning Filip. De keuze voor Forrest riep echter vele vragen op en maakte kritiek los. Forrest is immers geen onbesproken figuur in Afrika waar hij fortuin maakte.

De voorbije jaren wordt er zorg voor gedragen dat de lijst van adellijke titels een ‘weerspiegeling is van de samenleving’, zoals dat wordt uitgedrukt. Er is ook altijd ruimte voor wetenschap en cultuur. In die laatste sector zien auteur Amélie Nothomb die barones wordt terwijl dirigent François Glorieux en stripscenarist Jean Van Hamme, gekend van Largo Winch en Torgal, zich voortaan ridder mogen noemen.

Politici liggen minder goed wanneer het gaat om adellijke titels. Uitzondering is er dit keer voor Herman van Rompuy die als gewezen Europees voorzitter de hoogste titel van graaf krijgt toebedeeld. De benoeming van gewezen CVP-minister Karel Pinxten doet meer wenkbrauwen fronsen. Er zijn grotere politieke figuren dan Pinxten geweest.

Vroeger was de toekenning van deze nieuwe titels het unieke prerogatief van de koning maar op verzoek van de Vlaamse politieke wereld werd er een Raad van adel geïnstalleerd die de koning mee moet adviseren bij de benoemingen. Die Raad ressorteert onder de minister van Buitenlandse Zaken, in casu Didier Reynders (MR). Die Raad wordt bevolkt door letterlijk ‘nobele onbekenden’.