Het geld van Tom Boonen en entourage

Patrick Lefevere (links) met Tom Boonen (rechts)

Zeven miljoen, dat moet zowat het vermogen zijn dat Tom Boonen op dit moment heeft overgehouden aan zijn wielercarrière. Overgehouden, want Boonen botste tweemaal met de Belgische fiscus in de persoon van de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI). De manager van Boonen, Paul De Geyter, wordt genoemd als de spilfiguur van de belastingfraude rond de toprenner. De Geyter kan terugvallen op een vermogen van 2,5 miljoen euro. Een minder evident verhaal voor Patrick Levefere. De sportdirecteur van Tom Boonen is eigenlijk boekhouder van opleiding. Ook zijn Luxemburgse vennootschap speelde een rol in het verhaal rond Tom Boonen. Het vermogen van Lefevere ligt in de lijn van dat van Boonen, wel iets lager, om en bij vijf miljoen euro.Normaal verschijnt Tom Boonen samen met een aantal andere verdachten waaronder zijn manager Paul De Geyter, volgende week voor de Raadkamer in Kortrijk, allen op verdenking van fiscale fraude. Maar die verschijning wordt een formaliteit. Alle verdachten hebben immers hun strafdossier via een afkoopsom omgezet in een minnelijke schikking. Volgens persberichten bedraagt die afkoopsom voor Tom Boonen bijna 3 miljoen euro. Het gaat dan om de ontdoken belasting met daarbovenop een boete van 60 Procent. Manager Patrick Lefevere is de enige die de rechtbank trotseert. Hij gaat er van uit dat hem niets verweten kan worden.

Maar waarover gaat het eigenlijk? Wielrenners in het peloton verdienen een maandloon van minimum 2.500 euro. Dat loon wordt normaal belast. Voor Boonen ligt dat loon vanzelfsprekend een stuk hoger. Daarbij komt het prijzengeld. Uitschieter daarbij is de ronde van Qatar waar globaal 1 miljoen euro kan worden bij elkaar gereden, dan wel door alle ploegen samen. Dat prijzengeld wordt belast in het land waar het wordt uitgekeerd. Waarmee kan dan wel worden gefraudeerd? Met rechten, fotorechten en royalties. Wie bijvoorbeeld zichzelf laat gebruiken voor een reclamecampagne laat zich vergoeden voor het gebruik van zijn fotorechten. In het geval van Boonen werden die rechten gefactureerd in Ierland waar creatieve producties zijn vrijgesteld van belastingen. Maar dan moeten die producties wel in Ierland plaatsvinden en niet in België. In België werden die inkomsten ook niet aangegeven aan de fiscus. Het geld dat op die manier in Ierland terecht kwam, werd via de Luxemburgse vennootschap van Lefevere terug naar België versast. Lefevere gaat er van uit dat hij enkel als doorgeefluik werd gebruikt en dat hem geen kwaad opzet kan worden verweten.

In Monaco betaal je geen belastingen maar je moet er dan ook wel echt wonen

Het Ierse circuit zou zijn opgezet door Paul De Geyter. Die deed dat niet enkel voor Tom Boonen maar ook voor andere renners zoals Tom Devolder, Nico Mattan en Jurgen Van Goolen. Het was ook Tom De Geyter die de verhuis regelde van Tom Boonen naar Monaco, in de periode 2005 tot 2012. In Monaco betaal je geen belastingen wanneer je minstens zes maanden plus één dag in de stadstaat verblijft. Boonen ging er formeel de rust opzoeken, weg van de pers die hem in die tijd opjaagde met verhalen over cocaïnegebruik, gebroken relaties en gebroken luxewagens. De fiscus geloofde echter niet veel van die verhuis naar Monaco. Boonen was meer in de Kempen te zien dan in het belastingparadijs. Wanneer de Italiaanse prof wielrenner en ploeggenoot van Boonen Paolo Bettini toegaf dat hij 10 jaar lang fictief in Monaco had gewoond, was dat voor de BBI aanleiding om het het dossier van de geveinsde verhuis naar het parket van Kortrijk te brengen. Daar werd beslist een onderzoeksrechter aan te stellen in de zaak. We noteren nu 2011. Daarmee ging de fiscale bal definitief aan het rollen voor Tom Boonen. Aan dat dossier is dus nu, vijf jaar later, een einde gekomen.