Wie is Jean-Pierre Van Rossem?

Jean-Pierre Van Rossem wil naar eigen zeggen nog dit jaar uit het leven stappen. Hij heeft een aanvraag lopen voor een euthanasieprocedure wegens ondraaglijk lijden. Jean-Pierre Van Rossem kan vele titels achter zijn naam zetten van econoom over eigenaar van een Formule 1-stal en politicus tot oplichter en witwasser. Het leverde hem het statuut van BV op en lieveling van de populaire pers, altijd goed voor een straf verhaal. Maar wie is Van Rossem echt? Een uitgebreid portret.Dit artikel is gebaseerd op het boek “Jean-Pierre Van Rossem. Opkomst en val van een financieel stroman” van Ludwig Verduyn.

Jean-Pierre Paul Adolphe Jos Van Rossem wordt op 29 mei 1945 geboren in de West-Vlaamse hoofdstad Brugge als oudste zoon van Jan Van Rossem en Germana Pattyn. Vader Van Rossem is bureauchef bij de spoorwegen, moeder Van Rossem is huisvrouw. Van Rossem laat zich in diverse interviews zeer neerbuigend tot denigrerend uit over zijn ouders die hij omschrijft als kleinburgerlijk en dom. Van Rossem beweert dat hij zich thuis intellectueel nooit begrepen heeft gevoeld en dat wijt hij in hoofdzaak aan de bijna fysieke domheid van zijn ouders. Over zijn vader vraagt hij zich publiekelijk luidop af hoe het komt dat niemand hem ooit onder de trein heeft geworpen. Over zijn moeder vertelt hij in een interview: “Met mijn moeder kon ik het evenmin vinden, omdat het mens doodgewoon dom is. Wil je een voorbeeld van de intelligentie van mijn moeder? Toen ik aan de universiteit zat, vroeg ze mij op een dag: Met z’n hoevelen zijn jullie daar nu eigenlijk? Ik zeg: Met 10 tot 15.000. En zij: Dat moet daar nogal wat zijn als het speeltijd is! Als je zo’n dingen hoort, hoe kun je voor die mensen dan enig respect opbrengen?”

Van Rossem laat zich in diverse interviews zeer neerbuigend tot denigrerend uit over zijn ouders die hij omschrijft als kleinburgerlijk en dom.

Wanneer Jean-Pierre anderhalf jaar is, wordt zijn broertje Paul geboren. Paul komt in 1952 op 6-jarige leeftijd als gevolg van een auto-ongeval om het leven. Wanneer Jean-Pierre Van Rossem 8 jaar is, in maart 1953, krijgt hij er een zusje bij, An.

In 1963 begint Van Rossem universitaire studies aan de RUG. Hij volgt Handelswetenschappen. Officiële sporen van een diploma zijn echter niet terug te vinden. In oktober 1966 huwt hij met een jonge bankbediende. Het huwelijk houdt maar enkele maanden stand. In 1969 wordt Van Rossem actief als privé-leraar. Hij begint tegen forse betaling universiteitsstudenten bij te scholen. Tegelijkertijd neemt hij een bedrijfje over, de NV Discard. Maar in diezelfde periode raakt de kersverse ondernemer aan drugs verslaafd. Discard gaat failliet en Van Rossem komt in aanraking met het gerecht. Hij schrijft ongedekte cheques uit. In december 1973 levert dat alles hem een gevangenisstraf op van 4 jaar.

In 1969 wordt Van Rossem aktief als privé-leraar. Hij begint tegen forse betaling universiteitsstudenten bij te scholen.

In de gevangenis ondergaat Van Rossem een “cold turkey’. Hij kickt er zonder medische begeleiding af van zijn drugverslaving. Wanneer hij vrijkomt, in 1977, start hij opnieuw met een repetitorenbureau. En gedurende een aantal jaren is Van Rossem daarin erg succesvol. Hij slaagt erin een groot aantal studenten aan te trekken afkomstig uit welgestelde Vlaamse gezinnen. Tegen forse betaling begeleidt hij hen bij hun universitaire studies en bij het opmaken van hun thesis. Het is uit die “cliëntenkring” dat Van Rossem enkele jaren later nog belangrijke klanten zal putten voor zijn “beleggingssysteem” Moneytron. Tegelijkertijd werkt hij een links maatschappelijk economisch systeem uit dat de werkloosheid moet verbannen. Maar in de Wetstraat vindt hij geen gehoor.

Met Moneytron creëert hij de perfecte dekmantel om financiële transacties door te voeren, liefst met zwart geld van vermogende klanten. Hij werkt als geldkoerier voor twee West-Vlaamse families. Hij krijgt de opdracht een kleine Duitse bank te kopen, maar dat plan mislukt. Hij zet een piramide beleggingssysteem op, koopt onder de naam Onyx een aantal Formule 1 racewagens, raakt steeds hoger in de krantenkoppen maar steeds dieper in een financieel moeras.

Met Moneytron creëert hij de perfecte dekmantel om financiële transacties door te voeren, liefst met zwart geld van vermogende klanten.

Wanneer doorheen de jaren zijn collectie Ferrari’s steeds groter wordt, wanneer Moneytron steeds grotere bedragen geld manipuleert, wordt hij meer en meer een media-figuur. Dat alles komt zijn relatie met tweede echtgenote Nicky Annys niet ten goede. Hun verhouding vertroebelt. Eind december 1989, wanneer de financiële val van Van Rossem nabij is, overlijdt Nicky Annys door verdrinking in haar bad, een ongeval als gevolg van dronkenschap. Haar overlijden zal Van Rossem blijkbaar meer financieel dan emotioneel beroeren. Hij zal het overlijden van Nicky Annys ten onrechte inroepen als oorzaak voor het blokkeren van zijn vermogen.

Op zaterdag 2 juni 1990 stapte Jean-Pierre van Rossem in het landelijke Aaigem voor de derde keer in het huwelijksbootje, met Rachida Bettar Gmili. Daarbij scoort hij een opmerkelijke media-stunt. Wanneer de huwelijksstoet het dorp verlaat, gooit Van Rossem achteloos enkele briefjes van 5.000 frank te grabbel voor het toekijkend publiek. Achteraf zal blijken dat het slechts om drie biljetten gaat, maar het effect is verzekerd. Met hetzelfde gemak zal hij nauwelijks twee weken bekend maken dat hij failliet is.

‘Vive la République d’Europe! Vive Lahaut!’

Het financieel debacle eindigt in een rechtszaak en barbertje moet hangen. Van Rossem belandt in de gevangenis maar richt van daaruit zijn libertijnse partij ROSSEM op. In 1991 behaalt hij vier zetels bij de verkiezingen, drie in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en één in de Senaat. In 1991 kan hij als een vrij man zijn zetel in de Kamer innemen. In 1993, bij de beëdiging van koning Albert II, haalt hij zijn laatste stunt uit. Hij roep bij de eedaflegging: ‘Vive la République d’Europe! Vive Lahaut!’. Wijlen Senaatsvoorzitter Frank Swaelen staat daarop recht en repliceert: “Mijnheer, uw gedrag is onwaardig en schandalig, en het hele land zal u veroordelen!”