Jan De Nul bouwt nieuw offshore windpark

Het installatieschip Vidar van Jan De Nul
Het installatieschip Vidar van Jan De Nul

Jan De Nul Group, de bagger- en bouwgroep in handen van de gelijknamige familie De Nul, gaat op 46 kilometer voor de kust van Zeebrugge het nieuwe offshore windpark Nobelwind inplanten. Nobelwind bestaat uit 50 Vestas windturbines van elk 3,3 MW, 165 MW in totaal. Het windpark zal met een eerder in 2013 door Jan De Nul geïnstalleerde exportkabel aangesloten worden op het Belgische elektriciteitsnet om zo’n 197.000 gezinnen van groene stroom te voorzien.Jan De Nul Group en het offshore windproject Nobelwind ondertekenden op dinsdag 15 september het eerste offshore windcontract voor Jan De Nul’s recent verworven installatieschip Vidar. Het gaat om een EPCI-project voor het ontwerp, de aankoop, de bouw en de installatie van 51 paalfunderingen voor 50 windturbines en het Offshore High Voltage Substantion (OHVS), het aanvoeren en de installatie van een erosiebeschermende stenenlaag, en de installatie van de 50 windturbinegeneratoren. Dit windpark zal gebouwd worden naast het Belwind windpark rond de zandbank Bligh Bank in de Belgische Noordzee. De Belgische kusthaven Oostende werd gekozen als rangeerhaven.

“Jan De Nul Group zal het ontwerp, de bouw en de installatie van de 50 windenergiegeneratoren, inclusief de fundering voor de OHVS, uitvoeren,” zegt Peter De Pooter, Manager Offshore Renewables bij Jan De Nul Group. “De stalen paalfunderingen laten we in Duitsland en Vietnam bouwen onder eigen kwaliteitstoezicht. De net verworven Vidar zal daarna de 51 funderingen vanuit Oostende installeren en het valpijpschip Simon Stevin zal de steenbestortingen rond de funderingen plaatsen als bescherming tegen erosie. In een laatste fase zal de Vidar de turbines en rotoren ophalen in Denemarken en ze tot 100 meter bovenop de funderingen installeren.” De werken starten in april 2016 en zullen in de loop van 2017 voltooid zijn.

“Nobelwind is tevreden dat een sterk bedrijf als Jan De Nul deze zeer competitieve aanbesteding gewonnen heeft en vertrouwt erop dat Jan De Nul de essentiële bouwfasen tot een goed einde zal brengen,” zegt Frank Coenen, Projectdirecteur bij Nobelwind.