Jeroen Piqueur moet 20 miljoen euro ophoesten aan curatoren

Jeroen Piqueur, de voormalige topman van de financiële Optima groep, moet 20 miljoen euro betalen aan de curatoren van de gefaalde bank. Dat heeft de rechtbank van eerste aanleg in Gent beslist. Het gaat concreet om een garantiestelling die Piqueur persoonlijk onderschreef aan de Optima Bank. De man had alle mogelijke middelen aangewend om de betaling van die garantie te ontwijken. De rechtbank volgde daar dus niet in. Wellicht gaat hij nu in beroep.Benedicte Schumacher, de echtgenote van Piqueur, werd eerst in het veld gestuurd. Zij vroeg aan de familierechtbank de nietigverklaring van de garantiestelling, omdat de 20 miljoen zowel aan Piqueur als aan haar zou toebehoren. Maar volgens de rechtbank bracht de garantie het belang van de familie niet in het gedrang. Vervolgens kwam Piqueur met een video opname op de proppen die in 2014 werd gemaakt door de Nationale Bank van België. Volgens de advocaat van de gevallen bankier blijkt uit de video dat de gouverneur van de Nationale Bank psychologische dwang uitoefende opdat Piqueur de garantie zou ondertekenen. De Bank zou het faillissement ook ten onrechte hebben uitgelokt. Maar volgens de curatoren is de video niet volledig en doet hij de waarheid geweld aan.

De rechtbank volgde Piqueur dus niet. Belangrijk daarbij is ook het feit dat Optima Bank aan Piqueur een vergoeding gaf van 600.000 euro als tegenprestatie voor de garantie. Piqueur heeft die vergoeding nooit geweigerd of terugbetaald, ook niet wanneer hij zijn garantie liet vervangen door een pandwaarborg op het bankgebouw.