Jeroen Piqueur pleit onschuldig

#138002   Optima: Jeroen Piqueur éEmy Elleboog  C   photo by: ID/ Emy Elleboog     image via http://www.idphotoagency.com   Standard licence: 1 publication permit.   Do not reuse or archive this image. Do not use without written permit.“Ik weet niet waarom dit nu gebeurt. Een maand geleden was ik een gelukkig man. Ik dacht dat we correct bezig waren, gezien de moeilijke omstandigheden waarin de bankwereld in het algemeen verkeert. Waarom dit gebeurt en waarom het nu gebeurt, is me dan ook een raadsel.” Dat zegt de in opspraak gekomen topman Jeroen Piqueur van de falende Optima-bank in de krant De Standaard. De pers gaat vandaag uitgebreid in op de figuur van Piqueur. Daarbij springen peperdure wagens in het oog en een oud schandaal dat blijkbaar al lang vergeten was.De Nationale Bank van België heeft het parket gevraagd een strafonderzoek op te starten naar Optima. Er bestaan vermoedens dat er via schriftvervalsing onterecht geld aan de bank wordt onttrokken. Daarbij wordt gekeken in de richting van Piqueur die graag pronkt met zijn rijkdom. Zo rijdt hij in Knokke rond met een Rolls Royce Phantom met nummerplaat “XXL-001”. Voor de deur van het hoofdkwartier van Optima stond regelmatig zijn dure Porsche geparkeerd. Zijn yacht van om en bij 10 miljoen euro zou te koop staan.

Porsche Piqueur
De Porsche van Jeroen Piqueur voor de ingang van Optima in Gent.

De pers staat ook stil bij Ascona, een Gents beleggingsbureau dat Vlaamse beleggers eind de jaren ’80 overtuigde om geld te stoppen in aandelen en converteerbare obligaties van Europrime, een beursgenoteerde Canadese vennootschap die waardeloos Texaans vastgoed in portefeuille had. Er was sprake van schimmige constructies via buitenlandse schermvennootschappen en ongewoon hoge commissielonen die van Europrime naar allerlei tussenpersonen vloeiden, zonder dat het ooit duidelijk was wie zich aan het verrijken was. In het voorjaar van 1991 viel het gerecht binnen bij het hoofdkwartier van Ascona en werden een paar dozijn mensen verhoord. Ascona werd in november 1992 failliet verklaard werd.

Zowel Jeroen Piqueur zelf als zijn broer waren betrokken bij Ascona. Maar hij verliet in 1991 het zinkende Ascona schip. Piqueur richtte een nieuwe vennootschap op, FMG Aktiebureau, die in 1994 zijn naam zou wijzigen in Optima. Optima was al lang actief toen Piqueur in 2001 in de zaak Ascona door de raadkamer buiten vervolging werd gesteld. Reden: verjaring van de ten laste gelegde feiten.

Een ander opmerkelijk feit dat in de pers wordt aangehaald valt terug op het onderzoek naar de topman van de federale politie Glenn Audenaert. In dat onderzoek werd de telefoon van Jeroen Piqueur getapt. Audenaert, die in Gent woont, is ondertussen geschorst op verdenking van corruptie.

In gesprek met de krant De Standaard pleit Piqueur onschuldig. “Ik lees in de media dat ik ongewoon hoge onkostennota’s aan de bank zou hebben aangerekend en dat ik onterecht middelen uit de bank zou hebben gehaald. Maar dat klopt niet, zegt hij. Ik werk al 25 jaar lang elke dag van half negen ’s ochtends tot acht uur ’s avonds voor Optima. Voor die prestaties word ik betaald en de mensen die me dat betalen, weten perfect hoeveel en waarom. Dat wordt door verscheidene instanties nagekeken en goedgekeurd. In alle transparantie. U weet dat een financiële instelling binnen een strak keurslijf opereert en dat alles gecontroleerd wordt.”

Luc Van Den Bossche
Luc Van Den Bossche

Basis voor de Optima Bank was de in 2011 overgenomen Ethias Bank, verankerd in de socialistische beweging. Piqueur nam toen ook gewezen SP.a-kopstuk Luc Van Den Bossche aan boord. Ook bankier Herman Verwilst, gewezen kabinetschef van Willy Claes en eveneens van SP.a signatuur, stapte toen mee in het Optima-verhaal. Alle zichtrekeningen bij Optima zijn ondertussen geblokkeerd. Het zou gaan om 14.000 rekeningen.