Jozef Delcroix is belangrijke belastingbetaler

De familie van Jozef Delcroix heeft er een uitstekend jaar 2014 opzitten. Met Deldo bezit Delcroix de belangrijkste autobandendistributeur van het land die ook in Centraal Europa een belangrijke plaats inneemt. Dank zij een forse winter in 2014 kreeg de verkoop van winterbanen een stevige duw in de rug. Het vermogen van de familie Delcroix stijgt van 281 naar 312 miljoen euro, goed voor een vooruitgang van de 61ste plaats naar de 54ste plaats.

Deldo boekte in 2014 een omzet van 280 miljoen euro tegenover 259 miljoen in 2013. De bedrijfswinst explodeerde van 21 naar 43 miljoen euro. Deldo mag dan veel cash produceren, het is ook een belangrijke belastingbetaler. Deldo betaalde in 2014 13,9 miljoen euro belastingen tegenover 6 miljoen in 2013. De netto winst kwam uit op 31 miljoen euro tegenover 18 miljoen in 2013.