JUSTITIE – Valt het doek over rubberkoning Hubert Fabri?

“Ik ben trots op wat we hebben verwezenlijkt in Afrika. Wanneer ik hier word veroordeeld, schuif ik de sleutel onder de mat en stop ik er mee.” Met deze emotionele stellingname sloot de 65-jarige ondernemer Hubert Fabri zijn tussenkomst af voor het Brusselse Hof van Beroep. Dat moet oordelen of Fabri en zes anderen zich schuldig hebben gemaakt aan actieve corruptie in het West-Afrikaanse Guinee. Samen met de omstreden Franse industrieel Vincent Bolleré bouwde Fabri een indrukwekkende groep uit die onder meer in Afrika rubber- en palmolieplantages beheert. Fabri ziet zichzelf als een sociale ondernemer. De Brusselse onderzoeksrechter Claude Van Espen denkt daar anders over. Het Hof velt zijn arrest op 29 juni.Hubert Fabri stamt uit een Belgische familie die generaties lang actief was in het bankwezen met de Private Kas Bank en in het beheer van Afrikaanse plantages met de holding Socfin. Die laatste was tot 2005 genoteerd op de beurs van Brussel. Doorheen zijn carrière kwam Fabri verschillende keren in botsing met de Brusselse onderzoeksrechter Jean-Claude Van Espen, een konsekwent magistraat die zijn hele carrière vocht tegen fiscale fraude. En die over een groot geheugen beschikt. Dat mocht ook Hubert Fabri ervaren.

Mariama Camara

In 2008 wordt Fabri vervolgd voor fiscale fraude, een dossier dat echter te niet wordt gedaan omdat de speurders van Van Espen procedurefouten zouden hebben begaan. Maar die speurders hebben daarbij wel de offshore vennootschap “Wat” blootgelegd. “Wat” staat voor “West African Trading” en is volgens het openbaar ministerie in handen van Mariama Camara, huidig minister van Landbouw van Guinee en jarenlang de sterke vrouw van het Guinese overheidsbedrijf Soguipah. Dat laatste bedrijf handelt met Socfin, de Luxemburgse holding die voor 54 % in handen is van Hubert Fabri. Socfin betaalt aan Soguipah voor de exploitatierechten van rubberplantages in het land. Maar Van Espen ontdekt dat 6 % van die gelden bij “Wat” terecht komen, en dus bij Mariama Camara persoonlijk. Actieve corruptie, zegt het parket. Bedragen bestemd om wisselstukken te kopen voor machines, zegt Socfin.

Socfin beheert wereldwijd bijna 200.000 hectaren plantages en stelt meer dan 31.000 mensen te werk. Het bedrijf gaat er prat op zijn landbouwexploitatie te begeleiden met grote sociale programma’s. In eerste aanleg werd Fabri vrijgesproken waarop het openbaar ministerie in beroep ging. Nu legt de procureur zich neer bij een gevangenisstraf met uitstel. “De pers is enkel geïnteresseerd in het rekwisitoor van het parket.” zegt Hubert Fabri wiens persoonlijk vermogen 237 miljoen euro bedraagt. Fabri, fervent verzamelaar van oldtimers, woont momenteel in Genève, Zwitserland. Morgen introduceren we hem in onze lijst.