ANALYSE – Koning Filip (bijna) best betaalde OESO-staatshoofd

Met een jaarlijkse financiële vergoeding van 11,7 miljoen euro is koning Filip bijna het best betaalde staatshoofd van de OESO, de vereniging van 35 meest ontwikkelde landen. Filip moet enkel de Britse koningin Elizabeth laten voorgaan met een dotatie van maar liefst 87 miljoen euro per jaar. De Nederlandse koning Willem-Alexander moet het dan weer doen met 0,88 miljoen euro per jaar. Maar laten we geen appelen met citroenen vergelijken. Het weinig transparante Belgische financieringsmodel van de koninklijke familie maakt dat echter moeilijk.Top 5 van de best betaalde staatshoofden in de OESO

  1. Koningin Elizabeth II, Verenigd Koninkrijk: 87 miljoen euro
  2. Koning Filip, België: 11,7 miljoen euro
  3. Koningin Margareta II, Denemarken: 10,9 miljoen euro
  4. Keizer Akihito, Japan: 2,5 miljoen euro
  5. Koning Willem-Alexander, Nederland: 0,88 miljoen euro

De cijfers werden op een rijtje gezet door de Britse financiële website IG.com en opgevist door L’Echo. Maar echt vergelijkbaar zijn ze niet. Koning Filip bijvoorbeeld ontvangt geen pure privé dotatie maar wel de zogenaamde ‘civiele lijst’. Die zou alle onkosten moeten bevatten die nodig zijn voor zijn functie. Bijna 70 % van die lijst gaat naar personeelskosten.

Maar daarmee zijn we er nog lang niet. Bovenop die civiele lijst komen kosten die worden gedragen door Kanselarij (ICT en informatica), Buitenlandse Zaken (officiële reizen in het buitenland), FOD Landsverdediging (vooral personeel), Wetenschapsbeleid (aankoop kunst voor culturele promotie in het buitenland) en vooral de Regie der Gebouwen, goed voor om en bij 5 miljoen aan onderhoud van gebouwen.

De Belgische monarchie kost om en bij 40 miljoen euro per jaar

En dan zijn er nog de veiligheidskosten die worden gedragen door de politie en dus Binnenlandse Zaken. Hoeveel Filip zelf privé overhoudt aan dit alles is één van de best bewaarde geheimen van het Koninkrijk België. Naast die civiele lijst zijn er nog de dotaties aan de andere leden van de koninklijke familie. Professor Herman Matthijs (UGent en VUB) brekende in 2014 dat de volledige monarchie bijna 39 miljoen euro per jaar kost.

Slechts weinigen weten hoe rijk de koninklijke familie echt is

Hoe rijk de familie Saxen Coburgh is, weten enkel de financiële raadgevers. Duidelijk is dat Leopold II zowat de Bill Gates van zijn tijd was (hij overleed in 1909). De koninklijke familie bleef lang aandeelhouder van de Société Générale de Belgique, één van de grootste financiële groepen van het land tot die eind vorige eeuw onder druk van de Italiaanse ‘raider’ Carlo de Benedetti in Franse handen belandde. De aandelen die de koninklijke familie aanhield in de Société werden discreet verkocht in Parijs en Londen, buiten het zicht van de Belgische overheid.