Leven we in België nog in de middeleeuwen?

Het is een middeleeuwse scène. Ridders gingen op rooftocht, kwamen terug met een zak gouden dukaten, zetten die op tafel bij de koning en werden prompt tot ridder geslagen. Volgens de Franse krant Le Monde kan dat vandaag de dag nog in België. Uit gerechtelijke dossiers blijkt dat de zakenman George Forrest 95.000 euro betaalde om tussen te komen bij koning Albert II. Forrest mikte op een erfelijke titel van baron maar moest tevreden zijn met twee ridderordes. Nu is Georges Forrest boos. Op de pers.In de 21ste eeuw zijn we wel iets verfijnder geworden dan in de middeleeuwen. De gouden dukaten worden niet meer brutaal op de tafel in het paleis gezet. Nu wordt gezocht naar een goed doel of een koninklijke stichting waar het geld terecht komt. George Forrest gaf zijn 95.000 euro in 2011 aan Jean-François Étienne des Rosaies, aldus Le Monde. Deze laatste schakelt op zijn beurt François de Radigues in. De Radigues is een goede vriend van koning Albert II, samen maakten ze lange motortochten. Des Rosaies is een vertrouweling van de toenmalige Franse president Sarkozy. Het ongeluk voor Forrest wil dat des Rosaies ook diegene is die de afkoopwet voor Patoh Chodiev er door moet krijgen in België. Het is in dat gerechtelijk onderzoek rond Kazachgate dat de afkoop van adellijke titels nu naar boven komt.

In 2010 wordt George Forrest door koning Albert II in audiëntie ontvangen. In juli 2012 wordt hij commandeur in de Leopoldsorde. Niet genoeg voor Forrest. Volgens Le Monde wordt François de Radigues een tweede keer op pad gestuurd. Maar de handen van Albert II zijn gebonden. Hij krijgt het advies niet twee jaar na elkaar dezelfde man te adelen. Forrest moet wat geduld hebben. In april 2014 wordt hij grootofficier in de kroonorde. Uitgereikt door koning Filip.

“Mijnheer Forrest kan niet in verband worden gebracht met Kazachstan, met de Belgisch wetgeving inzake de minnelijke schikking in strafzaken en met de zakenmannen die in dit dossier worden genoemd.”

Nu is George Forrest boos. In een mededeling ontkent hij dat hij ook maar enigszins betrokken is bij dossiers die gelieerd zijn aan Kazachgate, over mogelijke ongeoorloofde inmenging bij de totstandkoming van de wet op de verruimde minnelijke schikking in 2011. “Behalve in de krantenartikels in kwestie, kan er geen link gelegd worden met voornoemde zaak. Er is er dan ook geen. Mijnheer Forrest kan niet in verband worden gebracht met Kazachstan, met de Belgisch wetgeving inzake de minnelijke schikking in strafzaken en met de zakenmannen die in dit dossier worden genoemd.” De woordvoerder van Forrest spreekt van “grove, ongegronde amalgamen”.

Forrest behoudt zich het recht voor “alle noodzakelijke maatregelen en initiatieven te nemen tegen wie in dit dossier verwarring wil creëren, ondanks het bewijs van de feiten.” De zakenman benadrukt nog dat hij nooit om een adellijke titel gevraagd heeft. “Hij heeft dan ook nooit iemand de opdracht gegeven of betaald om in zijn naam stappen in die richting te ondernemen.”