Leysen neemt controle over Corelio

Thomas Leysen
Thomas Leysen

Thomas Leysen, erevoorzitter van de werkgeversfederatie VBO en voorzitter van de bankgroep KBC, stevent af op een meerderheidscontrole van de mediagroep Corelio. Deze holding participeert onder meer in de kranten De Standaard, Het Nieuwsblad, Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen, in de omroepen Vier en Vijf en het productiehuis Woestijnvis. Leysen verwerft de controle over Corelio via de overname van de NV Krantenfonds. Deze laatste overkoepelt onder meer de belangen van de journalisten in de mediagroep.De tussenholding Mediacore controleert momenteel 40,6 % van Corelio, Krantenfonds is goed voor 13,9 procent. Mediacore is voor 50,1 procent in handen van Tradicor van Thomas Leysen en voor 49,9 % van Sofinim, een investeringsgroep in handen van Ackermans & van Haaren. Mediacor heeft nu de helft van Krantenfonds verworven en biedt nu ook nog eens op de overige helft. Lukt dat bod, dan controleert Mediacore 54,5 procent van Corelio. Andere aandeelhouders zijn onder meer de familie Van Waeyenberghe via De Eik (13,5 %) en de familie Vlerick via Cecan (19,9 %).

Krantenfonds werd opgericht in 1976, na het faillissement van de toenmalige Standaardgroep, op initiatief van de redacties van De Standaard en Het Nieuwsblad. Het initiatief had als doel bij te dragen tot de verankering van de toen net opgerichte VUM (Vlaamse Uitgeversmaatschappij NV, nu Corelio NV). Onder de toenmalige oprichters van Krantenfonds waren de vzw Redactie, een aantal redacteurs en andere personeelsleden van de Standaardgroep en een aantal andere bevriende en sympathiserende groepen.

Ondertussen zijn we bijna 40 jaar verder. Een deel van de partijen die toen zijn tussengekomen hebben nu geen voeling meer met de mediagroep en hebben Mediacore gevraagd een bod uit te brengen. De vzw die de journalisten vertegenwoordigt, beschikt over te weinig middelen om de financiële groei van de groep te volgen. Met de overname van het Krantenfonds wordt een bladzijde omgedraaid in het medialandschap. In de jaren ’80 van de vorige eeuw leefde de idee om journalisten financieel te laten participeren in hun mediabedrijven. Dat gebeurde effectief bij de VUM en bij de toenmalige beurskrant De Financieel-Ekonomische Tijd. Einddoel was de onafhankelijkheid en de lokale verankering van de mediabedrijven te verzekeren. Ondertussen is gebleken dat deze constructies geen stand kunnen houden in tijden van marktverruiming, cross media strategieën en digitale revolutie.