Luc Van den Bossche vraagt zijn zegen zonder biechten

Luc Van Den BosscheOud-sp.a-minister Luc Van den Bossche gaat niet in op de uitnodiging om gehoord te worden door de Gentse Optimacommissie. Hij heeft een schriftelijk antwoord geformuleerd aan de commissieleden. Daarin zegt hij dat bij zijn weten geen deontologische fouten zijn gemaakt door iemand van de hoofdrolspelers. Zelf zegt hij 13 jaar terug afscheid te hebben genomen van de politiek en meteen ook van de publieke scène.Van den Bossche is een oudgediende in het Optima-dossier. Zo speelde tussen 2006 en 2011 een belangrijke rol in de totstandkoming van de financieringsconstructie van de Ghelamco Arena, eerst met Optima en later met Ghelamco. Hij was eerst onafhankelijk bestuurder, later voorzitter van de Raad van bestuur van de projectmaatschappij cvba Arteveldestadion.

De oud-minister zegt verder dat hij geen vergaderingen bijwoonde met de Gentse burgemeester Daniël Termont en Optima-topman Jeroen Piqueur rond Optima Bank of de vastgoedgroep Optima Global Estate. Luc Van den Bossche was tussen 2001 en 2015 CEO binnen Optima Bank. Daarna en tot begin juni van dit jaar was hij voorzitter van de raad van bestuur van Optima Global Estate. Wat Optima Bank betreft zegt Van den Bossche nog dat Termont niet tussenbeide kwam in de procedure tot het kopen van Ethias Bank of het bekomen van een bankvergunning.

Nog volgens Van den Bossche verliepen de vergaderingen die hij met Termont en Piqueur meemaakte, steeds in aanwezigheid van derden en handelden die altijd over het voetbalstadion. “Op die vergaderingen hebben Termont en Piqueur perfect en dus keurig de rol gespeeld die de hunne was, respectievelijk van verantwoordelijke stadsbestuurder en van ondernemer”, schrijft Van den Bossche. “Volledig binnen de deontologische grenzen.”

In zijn brief herinnert Van den Bossche aan het feit dat de oproep om gehoord te worden niet verplichtend is. “Onverminderd het respect dat ik de instelling Gemeenteraad toedraag, zal ik niet ingaan op de vraag en me dus niet aanbieden op de zitting van 22 september eerstkomend”, schrijft de oud-socialistische minister.

Ondertussen werd het ontslag gepubliceerd van alle bestuurders uit de Optima Group, de holding boven de failliete Optima Bank. Enkel Jeroen Piqueur en zijn directeur Jo Viaene blijven aan boord van de vennootschap.