Luik krijgt zijn tramlijn

Er komt een tramlijn van 11,7 kilometer die Sclessin verbindt met Herstal en dwars door het centrum van Luik loopt. Die tramverbinding kost de komende 27 jaar 42 miljoen afbetalingen per jaar. Het groene licht voor de tramverbinding werd gegeven door Eurostat, de Europese rekenkamer. Die keurde de publiek-private samenwerking goed die de tramlijn moet uitbouwen. Op die manier kan de investering buiten de begroting blijven van de Waalse regering. Dat was noodzakelijk om het project te lanceren.Het was het vierde dossier dat de Waalse vervoersmaatschappij TEC indiende bij Europa. De tram zou nu tegen 2022 in de rails moeten staan. Er zijn drie consortia die meedingen naar het project. Nu al werd 50 tot 60 miljoen euro geïnvesteerd in het project. Dat geld ging onder meer naar studiewerk, onteigeningen, aanpassen van nutsleidingen maar ook naar de aankoop van een aantal hybride bussen voor de lijn Luik-Verviers.