“LuxLeaks heeft ons sterker gemaakt”

Gramegna
De Luxemburgse minister van Financiën, Pierre Gramegna.

Het Groot-Hertogdom Luxemburg veert op na de klappen te hebben geïncasseerd van LuxLeaks en de afschaffing van het bankgeheim. “We hebben doorheen de jaren ook veel kennis opgebouwd over de internationale wetgeving, zegt de Luxemburgse minister van Financiën Pierre Gramegna in een gesprek met De Tijd. Grote fortuinen zijn vaak internationaal: de ouders leven in West-Europa, de vrouw komt uit Scandinavië, de kinderen wonen in de vier uithoeken van de wereld. Je moet dus de expertise hebben om voor zo’n situatie een vermogensplanning op te maken. We kunnen dat, omdat in Luxemburg 140 banken van over de hele wereld actief zijn.’Gramegna zit vandaag een vergadering voor met zijn ambtsgenoten uit de 27 andere EU landen. Op de agenda staat het Europees antwoord op LuxLeaks: alle fiscale rulings die worden afgesloten moeten voortaan automatisch met elkaar worden uitgewisseld.

Gramegna noemt LuxLeaks “een georkestreerde mediacampagne van een gigantische omvang”. Volgens de minister werd daarbij de mythe gecreëerd dat Luxemburg dankzij een magisch product, de fiscale ruling, toelaat dat bedrijven extreem weinig belastingen betalen. Maar dat is iets dat 26 van de 28 EU lidstaten doen. “Hoe ze dat doen, verschilt in de details, maar het uitgangspunt is overal hetzelfde, aldus Gramegna. Ze geven aan wie het vraagt de zekerheid over welke wettekst er wordt toegepast op hun situatie. Het is dus niet zo dat je iets ‘arrangeert’ met een belastingplichtige. Fiscale rulings zijn legaal.” Als antwoord op Lux-Leaks is in de EU is vrij snel het plan op tafel gekomen dat ieder EU-land alle fiscale rulings die het afsluit aan de andere EU-landen moet overhandigen. Er komt dus meer transparantie.’

Ook het afschaffen van het jarenlang beruchte Luxemburgse bankgeheim is volgens Gramegna een goede zaak. “Het einde van het bankgeheim laat ons zelfs toe nieuwe klanten aan te trekken die vroeger niet naar Luxemburg kwamen, omwille van dat imago van geheimzinnigheid. We zijn op de kar van de transparantie gesprongen en dat heeft ons nieuwe troeven opgeleverd. Mensen onderschatten dat. Er is een transformatie bezig en de tussenbalans is positief.”

Ook de welvarende OESO-landen hebben een plan tegen fiscale sluiproutes. Daarmee verlaten ze de logica van fiscale concurrentie tussen staten gedeeltelijk. Dat plan draagt de naam BEPS, Base Erosion & Profit Shifting, wat staat voor het laten eroderen van de belastbare winst en het verschuiven van de winst naar fiscale paradijzen. Dat gebeurt nu bijvoorbeeld via royalty’s. De OESO schat dat wereldwijd 4 tot 10 procent van de vennootschapsbelasting of 100 tot 240 miljard dollar wordt ontweken door fiscale constructies.