MeDirect Bank trekt kapitaal op met 50 miljoen euro

medirectDe online MeDirect Bank heeft haar kapitaal opgetrokken met 50 miljoen euro tot 180 miljoen euro. MeDirect is via haar Maltese moeder in handen van een Britse investeringsgroep. De bank werkt met een Belgische banklicentie en concentreert zich onder meer op geautomatiseerd vermogensbeheer voor klanten vanaf 5.000 euro. De kapitaalverhoging volgt de groei van de bank. MeDirect telt nu 18.000 klanten en beheert 709 miljoen euro spaargelden.MeDirect Bank was al binnen 7 maanden na haar start als Belgische bank in juni 2015 op maandbasis winstgevend. Het financiële resultaat voor het eerste jaar bedraagt weliswaar nog 1,85 miljoen euro negatief, maar dat is vooral het gevolg van opstartkosten en aangelegde voorzieningen. Het kapitaal en de deposito’s van haar klanten worden aangewend om leningen te verstrekken aan grote bedrijven, de bank investeert dus in de ‘reële economie’.