Michel Vermaerke in het oog van de storm

michel-vermaerkeMichel Vermaerke heeft zich in een moeilijk parket gewerkt. Niet als CEO van Febelfin, de federatie van Belgische financiële bedrijven, maar wel als voorzitter van de Gentse Floraliën. De laatste editie van dit bloemenfeest eindigde in een verlies van 4 miljoen euro. Vermaerke wordt belangenvermenging verweten. Hij zou moedwillig te grote contracten hebben uitbesteed aan familie en vrienden. Hij krijgt nu de rekening gepresenteerd. De algemene vergadering weigerde hem kwijting te geven voor zijn beleid. Vermaerke zelf ontkent.De Floraliën zijn in handen van de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw- en Plantenkunde (KMLP). En die schommelt aan de rand van de financiële afgrond. De krant de Tijd volgde de algemene vergadering van de KMLP. Wat wordt Vermaerke verweten? De vereniging zag in zes jaar tijd het eigen vermogen van 6,4 miljoen euro slinken naar 566.000 euro. Het kantoor in Gent, ter waarde van 1,5 miljoen euro, werd inderhaast verkocht om een lening van de Boerenbond tijdig te kunnen betalen. Bij de onkostenfacturen zitten reizen naar Washington, Londen, Indië, Barcelona en Gerona, evenals een brainstorm tijdens de wereldexpo in Milaan. Die alleen al kostte 20.000 euro.

floralienNaast Vermaerke komt ook voormalig CEO Dirk De Cock in beeld. De eerste die van De Cock een opdracht kreeg, was zijn zus, die via haar bedrijf Cosco een marketing- en salesstrategie mocht uitwerken. Voor die freelanceopdracht factureerde ze meer dan 150.000 euro. De coördinatie van de catering werd toegekend aan Bevas, het evenementenbureau van Patrick Vermaerke, de broer van de voorzitter. Dat contract vermeldt een bedrag van 63.000 euro, maar de uiteindelijke factuur liep op tot 150.000 euro. Een consultingopdracht die in 2012 werd toegekend aan Ine Mariën, een vriendin van Vermaerke, eindigde in een factuur van 340.000 euro waar slechts 25.000 euro was gebudgetteerd.

Michel Vermaerke, die wegens ziekte niet aanwezig was op de algemene vergadering, ontkent dat bij de toewijzing van de externe opdrachten sprake was van belangenvermenging. “De beschuldigingen zijn uit hun context getrokken, niet gestaafd, en de feiten worden door elkaar gehaald”, reageert hij in de krant. “Bevas, het bedrijf van mijn broer, is aangesteld na een marktbevraging en een vooraf bepaalde procedure. Bij die beslissing heb ik me teruggetrokken uit de raad van bestuur om iedere schijn van belangenvermenging te vermijden, net zoals bij de aanstelling van Ine Mariën. Bovendien heb ik me nooit ingelaten met de details van die facturen.”