Nationale Bank daalt neer over Optima

OptimaDe Nationale Bank heeft de Gentse vermogensbeheerder Optima betrapt op een aantal onnauwkeurigheden inzake het beheer van haar banklicentie. Ze besloot daarop die licentie in te trekken. Optima probeert de zaak enigszins te vergoelijken door te stellen dat ze licentie vrijwillig inlevert. Maar de vermogensbeheerder bevestigt wel dat er door de Nationale Bank een speciale commissaris is aangesteld. Optima zegt alle medewerking te zullen verlenen aan het onderzoek. UPDATE – Volgens persberichten  gaat het om exuberant hoge onkostennnota’s die werden ingediend door Optima-hoofdaandeelhouder Jeroen Piqueur. Die zou nu tot 10 miljoen euro persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Het dossier zou ook worden overgemaakt aan het parket.In 2011 nam Optima de voormalige Ethias Bank over. De hoge bankheffingen, de kapitaalvereisten onder Basel 3, de structureel lage rente en de vlakke rentecurve, brachten Optima er in 2014 toe om de traditionele bankactiviteiten (kredietverlening en deposito’s voor particulieren) af te bouwen.

“Optima Bank maakte in september 2014 een weloverwogen en bewuste keuze om haar traditionele bankactiviteiten af te bouwen. Deze afbouw bereikt nu een laatste fase en Optima heeft besloten om verder uitvoering te geven aan deze beslissing: zij heeft dan ook de procedure in werking gesteld om afstand te doen van haar bankvergunning, conform de Bankwet. De verdere afwikkeling van de bankactiviteiten wordt gewaarborgd door haar hoofdaandeelhouder.” aldus een persbericht.

De afbouw van die traditionele bankactiviteiten werd ondertussen grotendeels afgerond: de spaarboekjes van particulieren waren eind 2015 allemaal afgesloten en de kredietenportefeuille werd aanzienlijk gereduceerd. De afbouw gaat nu een laatste fase in, en Optima gaat ervan uit dat dit proces ordentelijk zal kunnen worden afgesloten, aldus het bericht dat wel melding maakt van de tussenkomst van de Nationale Bank. “In het kader van dit proces heeft de Nationale Bank van België (NBB) na een inspectie een aantal vaststellingen gedaan die hebben geleid tot de aanstelling van een speciaal commissaris die de afwikkeling van de bankactiviteiten opvolgt. Deze vaststellingen zijn ook het voorwerp van een onderzoek, waaraan Optima uiteraard haar volledige medewerking zal verlenen en alle nodige toelichting verschaffen.” aldus nog Optima.

De verdere afwikkeling van deze bankactiviteiten, met inbegrip van de terugbetaling van deposito’s, wordt voor zover nodig gewaarborgd door Jeroen Piqueur, de hoofdaandeelhouder van Optima Bank.