NIEUW – Familie Plouvier verhoogt kapitaal bioscoopgroep Lumière die 9 miljoen verlies afboekt

De Duitse serie Heimat is één van de tv-producties die Lumière digitaal verdeelt.

Het Gentse bioscoop- en filmbedrijf Lumière heeft 9 miljoen euro overgedragen verlies afgeboekt door het bedrijfskapitaal te verminderen van 18,5 naar 9 miljoen euro. Daarna werd dat kapitaal door de aandeelhouders terug opgetrokken met 5 miljoen euro tot 14 miljoen euro. Die aandeelhouders zijn in de eerste plaats de familie Plouvier, goed voor 47 % van Lumière, en de managers Jan De Clercq en Alexander Vandeputte. De Lumière Groep is actief met productie, filmfinanciering, distributie, een eigen digitaal platform, een animatiestudio maar ook met de exploitatie van twee stadsbioscopen in Brugge en Antwerpen. Het is niet duidelijk hoe hard die getroffen worden door de coronacrisis. Bij het bedrijf kregen we niet onmiddellijk commentaar.

Lumière omschrijft zichzelf als een volledig ecosysteem waarin productie, filmfinanciering, distributie, twee stadsbioscopen en een animatiestudio nauw samenwerken om de beste verhalen naar een breed publiek in de Benelux te brengen. Daarbij ligt de focus op arthouse films en kwalitatief TV drama. Het bedrijf exploiteert ook een eigen internet distrubtieplatform.Het overgedragen verlies van het bedrijf dateert van 2015. Toen werd een éénmalig verlies van 9 miljoen euro geïncasseerd op haar dochter Lumière Publishing. Die zag haar kernactiviteit, productie en verdeling van films op dvd, ondermijnd worden door piraterij en digitale concurrentie. De voorbije jaren draait het bedrijf break even. Hoe zwaar de coronacrisis daarop ingrijpt, is niet bekend. In haar jaarrekening zegt Lumière wel dat ze door een diversificatie van activiteiten in staat is de negatieve gevolgen van covid-19 te beperken.

Voor de familie Plouvier vormt Lumière één van de diversificatie investeringen die ze aanhoudt in haar holding Fin.Co. De familie heeft haar industriële basis in de transportsector en de binnenscheepvaart. De kapitaalverhoging gebeurde door omzetting van achtergestelde leningen waarbij Plouvier haar participatie handhaaft van 47 %.