NIEUW – Julie Van Aken haalt 6,5 miljoen euro kapitaal uit Belgische vennootschap

De familie Van Aken werd rijk met de import van fruit waarbij bananen een belangrijke rol speelden. (Foto: SnapShot Pixabay)

Julie Van Aken haalt 6,5 miljoen euro kapitaal uit haar Belgische vennootschap Imdep. Julie Van Aken is de dochter van wijlen Dick Van Aken, destijds bekend als ‘de fruitkoning van Rotterdam’. De Nederlandse ondernemer was één van de grootste fruitimporteurs van Nederland. Hij haalde onder meer in de jaren ‘80 de politiek omstreden import van Zuid-Afrikaanse fruit weg uit de haven van Antwerpen om die over te brengen naar Rotterdam. Dick Van Aken woonde als Nederbelg in Brasschaat. Bij zijn overlijden in 2011 op 80-jarige leeftijd werd zijn vermogen geschat op 165 tot 200 miljoen euro. Zijn dochter Julie woont in Knokke.

Dick van Aken kwam in de fruithandel terecht via zijn huwelijk. Hij bouwde zijn familiaal bedrijf uit tot één van de grootste fruitimporteurs van Nederland. In diezelfde periode verloor de haven van Rotterdam wegens uitblijvende investeringen meer en meer terrein aan haar concurrent, de haven van Antwerpen. De Antwerpse haven zag in 1981 de kans om de overslag van 350 duizend ton bananen van Rotterdam over te nemen. De havenfaciliteiten in de Maasstad waren sterk verouderd en Rotterdam zag een belangrijk deel van de fruit-overslag verdwijnen naar het buitenland. Grote sociale onrust was hier het gevolg van en leidde tot een sanering van de Rotterdamse stukgoedsektor.De import van bananen gebeurde vanuit Zuid-Afrika en verliep op dat moment nog in kartonnen dozen. De Antwerpse haven beschikte daarvoor over speciale laad- en losapparatuur. Dick Van Aken maakte er een zaak van om die fruittrafiek terug te halen naar Rotterdam. Hij deed dat onder meer door het transport van bananen in dozen te vervangen door transport op pallets via de Fruit Terminal Rotterdam, een samenwerkingsverband van vijf Nederlandse importeurs en twee overslagbedrijven. Via zijn bedrijf Velleman & Tas controleerde Van Aken 50 % van de Terminal. Naast Zuid-Afrikaanse bananen importeerde het havenbedrijf ook citrusvruchten uit Zuid-Amerika.

Een en ander verliep niet zonder horten en stoten. Zo importeerde de Rotterdamse haven op dat moment 12.000 ton Outspan sinaasappelen uit Zuid-Afrika. Tegen dat land kwam er groeiend protest wegens het apartheidsregime. In de Antwerpse haven bedroeg de overslag van Zuid-Afrikaans fruit ongeveer 70.000 tot 80.000 ton per jaar. Die omzet in Antwerpen was het richtsnoer voor de capaciteit van de nieuw te bouwen fruitterminal in de Merwedehaven in Rotterdam. Maar de socialistische PvdA in Rotterdam verzette zich fel tegen het aantrekken van die import uit Zuid-Afrika. Een gelijkaardig verzet bestond in België, onder meer tegen de import van Zuid-Afrikaanse steenkool via de haven van Gent. In de jaren ‘90 verkocht Van Aken Velleman en Tas aan de Ierse multinational Fyffes.