NIEUW – Wallonië zet 55 miljoen euro klaar om site van Chertal herop te bouwen

De site van Chertal voor de afbraak werd gestart. (Foto: sdchertal)

De investeringsholding “Espace Financement”, in handen van het Waalse gewest, heeft de nieuwe dochter “Sorecher” opgericht, voluit “Société de Reconversion de Chertal”. Die krijgt meteen een kapitaal mee van 55 miljoen euro. Chertal is een langgerekte landtong, feitelijk een eiland, dat zich ten noorden van Luik bevindt. De site ligt op het grondgebied van de gemeenten Oupeye en Herstal en wordt ingesloten door de Maas in het oosten, het Albertkanaal in het westen. In 2022 werd gestart met de ontmanteling van het grote staalbedrijf dat er werd ingeplant en dat in handen was van de groep Arcelor Mittal. De ontmanteling van de industriële site van 185 hectare moet in 2026 zijn afgerond. Daarna wordt er een industriepark ingeplant samen met een deel bebossing met hardhout voor industrieel gebruik.

“Espace Financement” werd in 2014 opgericht door het Waals gewest met een startkapitaal van 65 miljoen euro, om deel te nemen aan de reconversie van de site waarin de staalfabriek van Carsid (Duferco) in Charleroi is ondergebracht. Later kwam daar de site Chertal bij. Die site werd opgestart volgend op de bouw van het staalbedrijf in Espérance-Longdoz in 1963. Dat bedrijf bestond uit een staalgieterij en een warmwalserij. Vloeibaar staal werd dan met Torpedowagons van de hoogovens in Ougrée naar Chertal getransporteerd. Met de tijdelijke stillegging van de laatste hoogoven “Haut-Forneau B” in 2011 werden de activiteiten in de staalgieterij gestaakt. In januari 2013 sloot ook de warmwalserij. Ook Chertal werd dan stilgelegd Het werd vrij snel duidelijk dat de bedrijven niet meer zouden heropstarten. Op 9 maart 2022 begon men op de site met de afbraakwerken.Op Chertal moet een industrieterrein van 290 hectare worden ontwikkeld. De reconversiemaatschappij Sorecher moet bijdragen aan “de ontwikkeling van een bedrijvenpark, het verlenen van zakelijke rechten ten gunste van derden of de verkoop van het gehele terrein of een gedeelte daarvan, alsmede de ontwikkeling van het terrein in de ruimste zin, met inbegrip van de ontwikkeling van faciliteiten voor de duurzame energieproductie op het industrieterrein Chertal” zo klinkt het officieel.