Nieuwkomer: de familie Michiels

Michiels Wim
Wim Michiels

Recent was er opnieuw een alarmerend bericht over het te veel gebruik van antibiotica in de varkensteelt en als gevolg daarvan de opbouw van resistente bacteriën. Proviron van de familie Michiels is één van de bedrijven die werkt aan oplossingen voor dit probleem. Proviron ontwikkelt vanuit natuurlijke grondstoffen veevoederingrediënten die de gezondheid van dieren helpt verbeteren vanaf de geboorte. De familie Michiels komt in onze ranglijst binnen met een vermogen van 35 miljoen euro.Proviron ontwikkelde Provifeed Optigut om vleeskuikens en kalkoenen weerbaarder te maken tegen dysbacteriose of bacteriële enteritis, een vaak voorkomende verstoring van de darmflora. De behandeling van deze aandoening is verantwoordelijk voor twee derde van het antibioticagebruik bij pluimvee in de Europese Unie. Het opvolgen van een Belgische integratie van vleeskuikens bewees dat, na anderhalf jaar gebruik van Provifeed Optigut, het gemiddelde antibioticagebruik sterk vermindert en zelfs halveert in probleemstallen. Ook bij kalkoenen vermindert het antibioticagebruik drastisch door het inmengen van provifeed Optigut in het voeder. Hier daalt het gemiddelde aantal dagen antibioticagebruik bij darmproblemen zelfs tot 60%.

Ook voor varkens werkte Proviron ondertussen een oplossing uit, Provifeed Porcestin. Het helpt de varkenshouderij om het antibioticagebruik verder te reduceren. De eerste resultaten zijn zeer hoopgevend. Proviron is voor de verdere ontwikkeling op zoek naar varkenshouders die willen meewerken om het gunstig effect van Porcestin in de varkensteelt verder aan te tonen.