Nieuwkomer: familie Van de Put en Anhyp

AnhypDe Antwerpse familie Van de Put is een product van de katholieke, Franstalige Antwerpse bourgeoisie. Verankerd in het eind van de 19de eeuw ontwikkelde de familie zich tot een financiële groep met belangen in vastgoed en de financiële sector. Zo was de familie jarenlang stabiele aandeelhouder van de Antwerpse bank Anhyp tot die in Franse handen overging. Peetvader Alphonse Van de Put werkte nog samen met mytische figuren zoals Edouard Osy en John Cogels, bekend van de naar hen genoemde straat in Berchem. Samen met Van Put beheerden de families Cogels en Osy samen het grootste deel van de gronden van het huidige Zurenborg in Antwerpen. Ze richten in 1881 de Société Anonyme pour la construction du quartier Est d’Anvers op. Deze Maatschappij van het Oosten ging gronden ontwikkelen tot industrieterreinen. Vanaf 1882 kwam er echter een kentering in het opzet van de vennootschap: de nadruk verschoof volledig van industrie naar urbanisatie en huizenbouw. Daarom werd in 1886 een tweede vennootschap opgericht, de Société Anonyme pour la construction de maisons bourgeoises. Het doel was om woningen te bouwen in eigen beheer of in opdracht van privé-personen. De projecten die ze in eigen beheer realiseerden, werden ofwel onmiddellijk doorverkocht, ofwel bestemd voor de verhuur. In 1894 fuseerden de twee vennootschappen onder de tweede naam, die in het Nederlands luidde als Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen, een naam waaraan meestal nog “Oostkwartier” werd toegevoegd, de naam van de wijk in die tijd.

De familie Van de Put komt binnen met een vermogen van 22 miljoen euro. U leest hier hun verhaal.