Opnieuw sterk jaar voor Broeders van Liefde

Raf De Rycke, voorzitter van de Broeders van Liefde

De vzw Provincialaat der Broeders van Liefde sluit 2016 af met een omzet van 455 miljoen euro tegenover 449 miljoen in 2015. De cash flow steeg met 1 miljoen tot 41 miljoen. De netto winst blijft zo goed als stabiel op 16 miljoen. Het eigen vermogen van de orde stijgt met 30 miljoen euro tot 468 miljoen euro. De Broeders van Liefde zijn de belangrijkste speler in België inzake geestelijke gezondheidszorg. Ze voeren ook een boekhouding conform de ziekenhuiswetgeving.De Broeders van Liefde beheren in België 15 psychiatrische ziekenhuizen en 15 orthopedagogische centra. Daarnaast zijn er nog meer dan 50 scholen voor gewoon en buitengewoon lager en secundair onderwijs. In totaal verlenen om en bij 12.500 medewerkers in Vlaanderen in 1.500 in Wallonië zorg en onderwijs aan goed 40.000 kinderen, jongeren, volwassen en ouderen. Naast de exploitatie vzw, waarvan we hier de resultaten brengen, beheert de orde ook nog een patrimonium aan vastgoed van om en bij 600 miljoen euro. Recent kwam de orde in botsing met het Vaticaan omtrent een duidelijker standpunt inzake het hanteren van euthanasie.