Voor het parket is oud senaatvoorzitter Armand De Decker gewoon corrupt

Armand De Decker

Volgens het parket van Bergen heeft MR-politicus en oud-senaatvoorzitter Armand De Decker zich schuldig gemaakt om “tegen betaling zijn invloed aan te wenden om de overheid tot een handeling aan te zetten”. “Ongeoorloofde beïnvloeding” heet dat juridisch en het is een vorm van corruptie. De Decker werd daarvoor dan ook in beschuldiging gesteld. Hij zou zijn invloed hebben aangewend voor de Kazachse miljardair Patokh Chodiev. Die betaalde De Decker daarvoor 740.000 euro. Volgens De Decker slaat de beschuldiging nergens op. De 740.000 euro was volgens hem zijn gewone honorarium. Zijn partij heeft hem alvast opgedragen ontslag te nemen uit al zijn functies. De Decker nam ondertussen ontslag als lid van zijn partij. Voor de rest wast de politiek haar handen in onschuld.De inbeschuldigingstelling volgt op de zogenaamde onderzoekscommissie Kazachgate in de kamer. Die onderzocht of De Decker de zogenaamde afkoopwet versneld door de kamer heeft helpen jagen. Chodiev nam de Belgische nationaliteit aan om zo als eerste burger van het land te kunnen genieten van die wet. Die maakte het mogelijk dat Chodiev een aanklacht van witwassen kon afkopen bij het gerecht. De Decker zegt dat hij enkel optrad als advocaat van de Kazach, niets meer en niets minder. Voor de rest is hij naar eigen zeggen het slachtoffer van een mediahetze tegen zijn persoon.

De onderzoekscommissie reed zichzelf vast in gekibbel tussen meerderheid en oppositie. Alhoewel heel wat interessante feiten naar boven kwamen, gebeurde er in feite zeer weinig met de conclusies van de commissie. De meerderheid verschuilt zich nu achter de vaststelling dat er geen feiten zijn aangedragen die bewijzen dat De Decker effectief de afkoopwet heeft door het parlement gejaagd. Die stelling maakt maar weinig indruk op het parket. Dat zegt dat de 740.000 euro geen normaal honorarium was maar kaderde in de structuur van “ongeoorloofde beïnvloeding”. En dat laatste is simpelweg een vorm van corruptie. We hebben niet gezocht naar beïnvloeding van de wetgevende procedure, zegt het parket, we zochten gewoon naar corruptie en dat hebben we gevonden.