Piqueur spreekt dreigende taal

Optima logoJeroen Piqueur, hoofdaandeelhouder van Optima Bank, is ervan overtuigd dat enkel een parlementaire onderzoekscommissie met alle betrokken partijen duidelijkheid zal brengen. Dat zegt hij in een persbericht. “Het is de enige manier om alle facetten van het faillissement van Optima Bank aan het licht te brengen.”, zo staat er te lezen. Volgens Piqueur probeert men nu reeds dit onderzoek te fnuiken door het te beperken tot een verhoor van de toezichthouders FSMA en NBB. “Dat is op zich veelzeggend. Of is men bang voor wat er zou kunnen komen bovendrijven?” klinkt het dreigend.Volgende woensdag organiseert de Kamercommissie Financiën een hoorzitting met de vorige en huidige gouverneur van de Nationale Bank. Die laatste, Jan Smets, acht Piqueur verantwoordelijk voor het faillissement, liet hij reeds weten. Piqueur zelf beklemtoont nogmaals “dat hij zelf alle mogelijke medewerking zal verlenen aan eender welk onderzoek”.

Bruno Tobback: “Als men de link blijft leggen met Luc Van den Bossche en andere oud-SP.A’ers is Optima qua imagoschade vergelijkbaar met Agusta. Maar laat me duidelijk zijn: Agusta ging om actieve omkoping en partijfinanciering. Daar gaat het nu niet over.”

In de krant De Standaard gaat oud SP.a voorzitter Bruno Tobback dan weer geen sterke vergelijking uit de weg. “Is het Optima-dossier potentieel even schadelijk als Agusta?” wil de krant weten, waarop Tobback: “Als men de link blijft leggen met Luc Van den Bossche en andere oud-SP.A’ers is Optima qua imagoschade vergelijkbaar. Maar laat me duidelijk zijn: Agusta ging om actieve omkoping en partijfinanciering. Daar gaat het nu niet over. De partijfinanciering verloopt heel transparant, via overheidsfinanciering. Een herhaling van Agusta is niet mogelijk. Die parallel wou ik zeker niet maken. De vergelijking gaat op in die zin dat ook nu mensen in opspraak komen, en dat straalt af op de partij.” En had Crombez zich niet beter ver weg gehouden van Optima? Tobback: “Misschien wel, maar dat kan je zeggen met de kennis achteraf, ik ga uit van goede bedoelingen. Ongelukkig is het wel. Maar kan je het vermijden? Het is moeilijk om je bij een bedrijfsbezoek niet te laten fotograferen met het management.”

Termont: “Een foto van mij waarmee ik met hem een glas drink, dat kan misschien nog, maar een foto van mij op zijn boot is onmogelijk. Ik ben daar namelijk nooit geweest.”

Zijn partijgenoot en burgemeester van Gent Daniël Termont laat op VTM dan weer weten dat hij geen vriendschapsbanden onderhoudt met Jeroen Piqueur. “Een foto van mij waarmee ik met hem een glas drink, dat kan misschien nog, maar een foto van mij op zijn boot is onmogelijk. Ik ben daar namelijk nooit geweest.” aldus een boze Termont.

Rubeccan
De boot van Jeroen Piqueur, symbool van alle kwaad.

In dezelfde nieuwsuitzending zegt Open VLD politicus en Optima-bestuurder Geert Versnick dat hij slechts één keer op de boot van Jeroen Piqueur is geweest en wel naar aanleiding van het huwelijk van Rebecca, de dochter van Piqueur. Verder zegt Versnick niet op de hoogte te zijn van enige malversaties binnen de bank.