PORTRET – Het handige huwelijk de Spoelberch X de Mévius

Alle AB Inbev die in handen zijn van de Rijkste Belgische families de Spoelberch en de Mévius zijn vervat in de Luxemburgse holding Eugénie Patri Sébastien (EPS). De statuten van die holding bepalen dat enkel afstammelingen in rechte lijn van de families de Spoelberch en de Mévius aandeelhouder kunnen worden. Doordat één van de de Spoelberch telgen, Werner met name, is gehuwd met een de Mévius zijn twee takken samengekomen en dus dubbel rijk. Die tak van de familie de Spoelberch verzamelde zich en bezit bijna evenveel AB Inbev aandelen als Alexandre Van Damme, met 17 miljard euro de Rijkste Belg. Die ene tak Werner de Spoelberch omvat wel 7 kinderen. Die 7 kinderen staan voor een generatiewissel waardoor het aantal aandeelhouders zal oplopen tot om en bij 40 in de 4de generatie. Meteen is dat ook de hamvraag: hoe zal het aandeelhouderssyndicaat die vermenigvuldiging naar een groot aantal 4de generatie aandeelhouders overleven? In totaal zijn er binnen enkele jaren 140 tot 150 familiale aandeelhouders.Aan de basis van de multinational AB Inbev liggen de brouwerijen Jupiler en Stella Artois. Die eerst was in handen van één man: Albert Van Damme, grootvader van de Rijkste Belg Alexandre Van Damme. Stella Artois daarentegen is vanaf de eerste generatie in handen van Elise en Amélie Willems, de twee dochters van de eigenaar van Stella. Beiden huwen met een man van adel: de Spoelberch en de Mévius. De statuten van de controleholding EPS bepalen dat voor Stella Artois enkel afstammelingen in rechte lijn van beide zusters Willems aandelen kunnen aanhouden. Het gaat dan in de tweede generatie om Roger de Spoelberch, Olivier de Spoelberch, Guillaume de Spoelberch, Geneviève de Pret Roose de Calesberg, Gustave de Mevius, Elisabeth de Haas Teichen en Marthe van der Straten Ponthoz. De twee laatste zijn zussen van Gustave de Mévius.

In de derde generatie huwt Werner de Spoelberch met Elinor de Haas Teichen, kleindochter van Amélie Willems. Het echtpaar heeft 7 kinderen. Het is deze tak van de Spoelberch die zich verenigt in de Luxemburgse holding Agemar. Die controleert dan weer 30 % van EPS. Agemar vormt het tegengewicht van Alexandre Van Damme binnen het aandeelhouderssyndicaat. Samen zijn beiden goed voor 60 % van EPS. De overige 40 % is verdeeld over de familie de Mevius, in de vierde generatie goed voor een 40-tal aandeelhouders, en de overige de Spoelberch telgen, in hun vierde generatie goed voor 70 aandeelhouders.

Hoe meer aandeelhouders, hoe kleiner hun relatief gewicht. Vraag is of dit aandeelhouderssyndicaat coherent genoeg zal zijn om de vierde generatie te oeverleven. Aandeelhouders die willen uitstappen, moet hun aandelen eerst aanbieden aan de andere familiale collega’s. De toekomst moet dan uitwijzen hoeveel van die 140 aandeelhouders zullen willen uitstappen omdat ze niet langer tevreden zijn met hun deel van de dividenden. En wie bereid zal zijn geld op tafel te leggen om die aandelen over te nemen. Tot op vandaag was Alexander Van Damme een koper, samen met de telgen Werner de Spoelberch.

Morgen: Amicie de Spoelberch, het zwarte schaap van de familie