PRIMEUR ! De Cloedt stoot participatie in BMT af

De Cloedt schipHet bagger- en bouwbedrijf Groep De Cloedt, gecontroleerd door Gery De Cloedt, heeft zijn participatie van 10 procent in de groep BMT verkocht. De Cloedt realiseert daarmee een aanzienlijke meerwaarde. De verkoop van de BMT-participatie is gekoppeld aan een kapitaalverlaging van Groep De Cloedt waardoor de opbrengst van de verkoop rechtstreeks terecht komt bij de familiale aandeelhouders De Cloedt. De hele operatie brengt het vermogen van de familie Gery De Cloedt op 124 miljoen euro. Hij stijgt daarmee van de 143ste naar de 121ste plaats. BMT zelf is onder de hoede van de familie Seynaeve ondertussen ondergebracht in een Luxemburgse holdingstructuur. Groep De Cloedt staat voor klein conglomeraat van bedrijven die actief zijn in de bouwsector, de productie van bouwmaterialen, ontginning van grondstoffen, scheepvaart en baggerwerken. Het bedrijf was ook jarenlang een stabiele aandeelhouder van BMT met een participatie van 10 procent. Andere aandeelhouders van BMT zijn de familie Seynaeve (70%) en Vlerick (20%). Geen van de betrokken partijen kon meedelen wie het pakket aandelen van De Cloedt heeft overgenomen.

BMT rust hoofdzakelijk op drie activiteiten: productie van gietmodellen voor de glasindustrie (13 productie-eenheden in 9 landen), productie van tandwielen gecentraliseerd rond het vroegere bedrijf Watteeuw (productie in Europa, China en de VS) en productie van onderdelen voor de ruimtevaartindustrie. In 2014 haalde BMT een groepsomzet van 269 miljoen euro, goed voor een netto winst van 26 miljoen euro.De uitbouw van BMT is het werk van de West-Vlaamse familie Seynaeve die het geheel opstartte als een diversificatie van het familiaal textielbedrijf Seyntex. De hele groep BMT is ondertussen ondergebracht in de Luxemburgse holding BMT International SA waarbij het Belgische tussenniveau is verdwenen.

De Cloedt zegt een ‘aanzienlijke meerwaarde’ te hebben geboekt op de verkoop van de BMT-participatie. Opmerkelijk is dat het bedrijf de hele operatie koppelt aan een kapitaalsvermindering van 24,5 miljoen euro. Die vermindering gebeurt gedeeltelijk in de distributie van BMT-aandelen en gedeeltelijk in geld. Op die manier komt de opbrengst van de verkoop rechtstreeks terecht bij de familiale aandeelhouders De Cloedt.

In een nagekomen reactie laat BMT weten dat de operatie kadert in het herschikken van de industriële risico’s binnen de Groep De Cloedt en dat de participatie van 10 procent in BMT verschoven is naar de privé-sfeer van Géry De Cloedt.