UPDATE – Prins Laurent verliest de trappers (opnieuw)

“Als mijn familie en sommige politici me met rust laten, dan kon ik laten zien dat mijn financiële zaken in orde zijn. Ik heb in mijn leven al meer aan de staat betaald dan de staat aan mij.” Prins Laurent toonde zich redelijke geërgerd wanneer een journalist hem in de Senaat aansprak over zijn verlieslatende bedrijven. De hele populaire pers heeft opnieuw een kluif aan zijn uitspraken. “”Ik vecht om te mogen werken. Om middelen te bezorgen aan deze structuur. Als je dat vertelt in een psychiatrische instelling, sluiten ze je op. Luister goed: heel mijn leven heb ik gevochten om te mogen werken. En heel mijn leven hebben ze me al stokken in de wielen gestoken. En dan komen ze achteraf zeggen dat het niet goed functioneert. Alles wat ik doe, functioneert goed. Er zijn meer inkomsten dan verliezen. Kom niet zeggen dat de balansen niet in orde zijn. De mensen vertellen om het even wat.” aldus de prins.Centraal in zijn verhaal staan de vastgoedvennootschappen Cerbux Invest en Rec Arlon 67 die het Huis voor Hernieuwbare Energie beheren en al jarenlang verlies draaien. Vooral zijn stelling dat hij al meer aan de staat heeft betaald dan hij heeft gekregen, een zin die beter past in een liedje van het Zesde Metaal dan in de mond van de prins, stuit op veel kritiek. Niet alleen krijgt hij een jaarlijkse dotatie van minstens 300.000 euro, daarnaast mag hij gratis in Villa Clémentine in Tervuren wonen. “Het enige wat Laurent betaalt, is personenbelasting en RSZ op het loongedeelte van zijn dotatie. C’est tout”, zegt hoogleraar publieke financiën Herman Matthijs (UGent en VUB) in Het Nieuwsblad. “Die belasting betaalt hij ook nog maar sinds 2013”, vult onafhankelijk Kamerlid Veerle Wouters aan. “Tot dan hoefde Laurent geen enkele belasting te betalen. Ook geen btw en accijnzen.”

Recent zei Laurent dat hij eens graag zou willen spreken met een inktvis of een mug en dat hij dagelijks in contact staat met zijn overleden voorvaderen

Als Laurent een interview geeft, is het telkens weer moeilijk waarheid van fantasie te scheiden. Zo zei hij onlangs dat hij eens graag zou willen spreken met een inktvis of een mug, en dat hij dagelijks in contact staat met zijn overleden voorvaderen. Een andere keer stelde hij dat hij zijn kinderen Chinees wil leren en een paar jaar later dat hij eigenlijk wil dat ze Arabisch kennen. Conclusie volgens Het Laatste Nieuws: op geen enkele manier is het denkbaar dat Laurent meer gaf aan de staat dan dat hij terugkreeg. Zoals het ook niet denkbaar is dat hij kan spreken met een inktvis of antwoord krijgt van de doden.

UPDATE

Premier Louis Michel gaat prins Laurent ter verantwoording roepen. “In mijn ogen zijn zijn woorden helemaal niet gepast. Als lid van de koninklijke familie moet hij volgens de wet terughoudendheid tonen in publieke verklaringen. Natuurlijk vraag ik respect voor het parlement.”, zei Michel tijdens het vragenuurtje in de Kamer. Concreet zal de premier met Laurent “een gesprek voeren” om hem “de regels te herhalen”.